Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Få styr på behandlingen af persondata

Den 25. maj 2018 træder Databeskyttelsesforordningen (populært kaldet Persondataforordningen) i kraft. På Dansk Byggeris hjemmeside giver vi dig et overblik over databeskyttelsesreglerne.

Som led i virksomhedsdriften foretager Dansk Byggeris medlemsvirksomheder helt naturligt elektronisk behandling af personoplysninger (navn, stilling, mail, telefonnummer og CPR-nummer etc.) om fx ansøgere, medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder. Med andre ord er medlemsvirksomhederne som udgangspunkt omfattet af den kommende Databeskyttelsesforordning (Persondataforordningen). Manglende overholdelse af Databeskyttelsesforordningens regler kan i yderste konsekvens medføre en bøde.Få svar på spørgsmål om Databeskyttelsesforordningen

På Dansk Byggeris hjemmeside kan du finde meget mere om reglerne.


Hjemmesiden indeholder blandt andet:

 

  • Om databeskyttelsesretten

Her finder du et webinar, hvor reglerne om databeskyttelse illustreres på 60 minutter. Desuden finder du en lang række tekster, hvor reglerne beskrives i ord

 

  • Særligt om personaleadministration

Her finder du en nærmere beskrivelse af, hvad du særligt skal være opmærksom på i forhold til virksomhedens personaleadministration.

 

  • Enkeltmandsvirksomheder uden ansatte

Her finder du seks gode råd om databeskyttelse til enkeltmandsvirksomheder uden ansatte.

 

  • Ordliste

Her finder du en forklaring på de væsentligste regler om databeskyttelse.

 

  • Regler og vejledninger

Her finder du links til regelgrundlag og vejledninger.

 

  • Databeskyttelsesdokumenter

Her finder du skabeloner til databeskyttelsesdokumenter, herunder forslag til samtykkeformular, databehandleraftale og den såkaldte ”artikel 30 fortegnelse”.

 

  • Hvad kan man gøre?

Her finder du et forslag til, hvordan virksomheden kan komme i gang med at sikre, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med reglerne for databeskyttelse. Du finder også en skabelon til procesafdækning. Skabelonen bruges bl.a. til at kortlægge, hvilke persondata din virksomhed ligger inde med, og hvordan denne data beskyttes.

 

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat eller Dansk Byggeris juridiske afdeling på tlf. 72 16 00 00.