Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Faktura-krav ved regningsarbejde

Den nye markedsføringslov ændrer ikke på, at forbrugeren har krav på en ”specificeret regning”. Se hvad fakturaen skal indeholde.

Den 1. juli 2017 træder en ny markedsføringslov i kraft. Loven viderefører det krav, der allerede gælder i dag, om, at når en entreprenør udfører regningsarbejde for en forbruger, så har forbrugeren som udgangspunkt krav på, at entreprenøren fremsender en ”specificeret regning”, der sætter forbrugeren i stand til at kontrollere prisen for arbejdet.

Fakturaens overordnede indhold
Denne specificerede regning/faktura skal altid indeholde følgende oplysninger:

  1. Timepris
  2. Timeforbrug
  3. Materialeforbrug, hvor det har betydning for prisen på arbejdet


Krav om yderligere oplysninger
Når forbrugeren beder om det, skal entreprenøren, ligesom i dag, desuden give forbrugeren ”yderligere oplysninger”. Det sætter forbrugeren i stand til at kontrollere prisen for arbejdet. Som eksempel på "yderligere oplysninger" kan nævnes:

  • grundgebyr
  • andre gebyrer
  • kørsel
  • eksternt udført arbejde
  • ekstra betaling for arbejde og/eller kørsel uden for normal arbejdstid
  • leje af materiel og forsikringer.

Entreprenøren skal dog kun give forbrugeren disse yderligere oplysninger, hvis forbrugeren beder om det inden ”rimelig tid” efter, at forbrugeren har modtaget regningen for arbejdet. Ved rimelig tid forstås i udgangspunktet ca. 1 måned, medmindre særlige forhold gør, at forbrugeren ikke kan overholde denne frist.

Som noget nyt kan forbrugeren kræve ovennævnte "yderligere oplysninger" fra entreprenøren i alle situationer og ikke som tidligere kun i særlige situationer. Den nye markedsføringslov indeholder dermed en forbrugervenlig udvidelse i forhold til, hvad der gælder i dag.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeris juridiske afdeling på telefon 72 16 00 00.