Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Formandsoverenskomsten – valg af pensionsselskab

Pension til medarbejdere omfattet af Formandsoverenskomsten skal indbetales til PFA. Der er dog også mulighed for at betale pensionen til andre selskaber

Medarbejdere omfattet af Formandsoverenskomsten skal have pension.

Pensionsbidraget:
Pensionsbidraget efter Formandsoverenskomsten udgør 12 % af den ansattes ferieberettigede løn plus ferie- og søgnehelligdagsbetaling. Arbejdsgiver betaler 2/3 af bidraget og den ansatte 1/3 af bidraget.
Det kan lokalt indgås aftale om et højere bidrag.

Hvilket pensionsselskab skal der betales til:
Pensionsordningen skal etableres i PFA.
Eksisterende eller kommende firmapensionsordninger kan dog erstatte PFA.
Hvis virksomhedens timelønnede ansatte er omfattet af en pensionsordning i PensionDanmark, kan der lokalt indgås aftale om, at medarbejdere omfattet af Formandsoverenskomsten også er omfattet af ordningen i PensionDanmark.
Dansk Byggeri og Dansk Formandsforening anbefaler, at pensionsordningen etableres i PFA.

Pensionskode/indbetaling til pensionsselskabet:
Ved indbetaling af pension er det vigtigt at påføre den korrekte pensionskode.
Pensionskoden i PFA for medarbejdere omfattet af Formandsoverenskomsten er 41005.

Læs mere her, når du skal oprette en Formand i PFA.

Hvis ordningen er etableret i PensionDanmark skal der indbetales på kode 1900.

Spørgsmål
Spørgsmål kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet på tlf. 7216 0000.