Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Gældende lønsatser i Norge

I bygge- og anlægsbranchen i Norge er mindstelønnen lovbestemt og vigtig på grund af kædeansvar. Her kan du se de gældende satser.

Mindsteløn
Timelønnen på byggepladserne er som minimum (fra 1. juni 2017):

 • For faglærte: 197,90 NOK
 • For ufaglærte uden brancheerfaring: 177,80 NOK
 • For ufaglærte med mindst et års brancheerfaring: 185,50 NOK
 • For arbejdstagere under 18 år: 119,30 NOK

De nugældende satser er blevet vedtaget som en del af den norske forskrift om ”allmenngjøring for byggplasser” og gælder frem til, at det specielle norske udvalg vedtager nye satser.

Find de til enhver tid gældende lønsatser her

Udgifter til rejse, kost og logi
Der skal være aftalt ordninger vedrørende kost og logi, før arbejdsgiveren sender arbejdstageren på arbejdsopgaver, hvor overnatning uden for hjemmet er nødvendig. Det er som hovedregel arbejdsgiveren, som skal sørge for kost og logi. Man kan også aftale en fast diætsats (rejsegodtgørelse), betaling efter regning, eller lignende. Konkret, hvordan dette løses, vil være op til aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Men det er vigtigt, at det skal være ud over mindstelønnen, og ikke som en del af den.

Hvem er omfattet? 
Reglerne gælder for faglærte og ufaglærte arbejdstagere som udfører ”bygningsarbeid” på byggepladser. Hvilke faggrupper der er omfattet, præciseres i den norske overenskomst, og det gælder både alt byggearbejde og offshore-arbejde. Følgende fag og fagområder er omfattet:

 • anlægsgartnerfaget
 • betonfagene
 • industrimalere
 • isolatører
 • kobber- og blikkenslagere
 • murere og murarbejdere
 • malere og byggetapetserere
 • nedrivning og kildesortering på byggepladsen
 • rørlæggere
 • stilladsbyggere
 • tagtækkere
 • tømrere og indretningssnedkere
 • tømrer- og montagearbejde i træhusindustrien

Anlægsarbejde er ikke omfattet. Men erfaringen viser, at det norske Arbejdstilsyn fortolker reglerne bredt. Fx vurderes tunnelanlægsarbejder at være byggearbejder, mens vedligeholdsarbejde i en tunnel ikke er det. I tvivlstilfælde anbefaler vi derfor at rette henvendelse til det norske Arbejdstilsyns hotline.

Link til faktaside "Minstelønn - allmenngjøring av tariffavtaler"

Kontakt

Anita Kurowska Larsen
Chefkonsulentanl@danskbyggeri.dk72160294International afdeling

Norgesportal

Her kan du læse mere om de særlige regler ved byggeopgaver i Norge:

Link til Dansk Byggeris Norgesportal