Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Hjemsendelse på grund af regn

Når skybrud og regn stopper arbejdet, kan virksomheden sende medarbejderne hjem. Dansk Byggeri har lavet en blanket, som virksomheden kan bruge ved hjemsendelse.

Sommerens mange og uforudsigelige skybrud har i flere tilfælde medført, at arbejdet må indstilles på byggepladserne, når der fx er risiko ved at arbejde på glatte stilladser mv. Vejrlig er en fælles betegnelse for den situation, hvor udendørs arbejde må indstilles på grund af vejret.

Alternative opgaver, ventetid eller hjemsendelse
Ved vejrlig skal arbejdsgiveren i første omgang finde alternative arbejdsopgaver. Er der ikke andre opgaver, har arbejdsgiveren to muligheder: For det første kan arbejdsgiveren vælge, at medarbejderne skal blive på arbejdspladsen og vente på bedre vejr. I det tilfælde skal arbejdsgiveren betale for ventetiden efter reglerne i overenskomsten. For det andet kan arbejdsgiveren hjemsende medarbejderne midlertidigt, hvis der ikke er noget formål med at vente på bedre vejr. Hjemsendelsen skal ske efter reglerne i overenskomsterne. Der skal betales op til 2 g-dage (ledighedsdage) ved hjemsendelse. 

Arbejdsgiverens beslutning
Det er arbejdsgiveren, der beslutter, om arbejdet skal indstilles. Medarbejderen kan dog nægte at arbejde, hvis han mener, der er risiko for liv eller velfærd. De hjemsendte medarbejdere har krav på at genoptage arbejdet, hvorfra de er midlertidig hjemsendt, når vejret tillader det.

Dagpenge
Hjemsendelse medfører, at medarbejderne går hjemme på dagpenge.

Blanket

Download hjemsendelsesblanket

Spørgsmål
Reglerne er forskellige i overenskomsterne, og på nogle områder kan hjemsendelse kun bruges i begrænset omfang. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet tlf.: 72 16 00 00.

Læs mere 
Du kan læse mere om reglerne for hjemsendelse her.