Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Husk at registrere virksomhedens reelle ejere

Inden den 1. december 2017 skal de fleste virksomheder registrere oplysninger om deres reelle ejere. Læs om reglerne og registrer her.

Reglerne indebærer, at virksomheder skal indsamle, registrere og opbevare oplysninger om sine reelle ejere. Formålet er at sikre en øget gennemsigtighed i ejerstrukturen i danske virksomheder og at forhindre hvidvask og terrorfinansiering.

Hvem har registreringspligt?
Alle danske selskaber, interessentskaber, virksomheder med begrænset ansvar, finansielle virksomheder, fonde, foreninger m.fl. har pligt til at registrere sine reelle ejere.

Registreringspligten gælder for de ovennævnte virksomheder i følgende situationer:

  1. Hvor virksomheden har identificerbare reelle ejere
  2. Hvor virksomheden ikke har reelle ejere (registrering af ledelsen)
  3. Hvor virksomheden ikke kan identificere sine reelle ejere (registrering af ledelsen)

Hvem har IKKE registreringspligt?
Enkeltmandsvirksomheder, børsnoterede virksomheder og personligt ejede mindre virksomheder (PMV’er) m.fl. er undtaget fra registreringskravet.

Hvad og hvordan skal man indberette?
Oplysninger, der skal indberettes, er fulde navn, CPR-nummer samt, hvor stor en del af kapital og stemmer vedkommende råder over.

Registrer oplysninger om reelle ejere
Læs Erhvervsstyrelsen vejledning om registrering af reelle ejere
Registrer inden den 1. december 2017
Registreringen skal ske på ”Virk Indberet” via ”Ændre virksomhed” inden den 1. december 2017. Hvis din virksomhed er stiftet efter 23. maj 2017, er registreringen formentligt sket i forbindelse med virksomhedens stiftelse. Oplysningerne skal løbende opdateres.

Hvad er en reel ejer?
En reel ejer er en fysisk person, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del ejerandele/stemmerettigheder i en virksomhed. Som en tommelfingerregel er kontrol af mere end 25 % af ejerandele eller stemmerettigheder en indikation på reelt ejerskab. Men en person kan også være reel ejer med en mindre ejerandel eller stemmeret. Det kan fx være tilfældet, hvis personen udøver kontrol via andre midler, som fx ret til at udpege og afsætte flertallet af bestyrelsen, vetorettigheder eller godkendelse af årsrapport. Det er den samlede faktiske indflydelse, der er afgørende for reelt ejerskab.

Opbevaringspligt
Dokumentation for indhentelse af oplysninger om reelle ejere skal opbevares i fem år efter oplysningernes indhentelse samt fem år efter virksomhedens ophør.