Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Is og sne er skyld i 3.000 arbejdsulykker

I vintre med meget sne og frost sker op til 3.000 arbejdsulykker på grund af glat føre. Særligt håndværkere kommer galt afsted

De fleste glatføreulykker sker, fordi ansatte glider, når de går på veje og fortove, der ikke er saltet eller gruset. Men ulykkerne sker på alle udendørs arealer.

Sådan forebygges ulykkerne
Alle virksomheder skal først og fremmest rydde sne og gruse eller salte alle de steder, hvor folk færdes – fx veje, indkørsler, fortove og udendørs arealer og trapper. De ansatte skal være klar over, hvordan de skal udføre opgaver på steder, hvor der er glat. Virksomheden har nemlig altid ansvaret for, at dens ansatte ikke kommer til skade på grund af vinterglatføre. Desuden skal virksomheder med kørselsopgaver tænke på at forebygge glatføreulykker, når de arbejder uden for virksomhedens eget område. Hvis en virksomhed har skiftende arbejdssteder, er den nødt til at samarbejde med sine kunder, andre virksomheder eller vejmyndighederne om at bekæmpe glatføreulykkerne.

Gode råd ved is og sne:

  • Sørg for, der er ryddet og saltet allerede når de første ansatte møder ind, fx ved at gøre det aftenen før

  • Sørg for, at veje og pladser er jævne, fri for genstande og installationer mv., så det er let at rydde sne

  • Husk at sikre ordentlig belysning af adgangsveje, transportveje, færdselsarealer og arbejdssteder, så man også i mørke kan orientere sig om, hvor det måtte være glat

  • Sørg så vidt muligt for at veje og pladser er opbygget, så de er afvandet, når det bliver frostvejr

 

Lav gerne en beredskabsplan. Den kan fx beskrive:

  • Hvor på arbejdspladsen, der skal laves glatføreforanstaltninger

  • Hvilke foranstaltninger, der skal laves, og at der salt, grus og snerydningsudstyr klar

  • Hvornår det skal gøres, og hvem der har opgaven

  • Hvornår og hvordan de ansatte skal instrueres om, hvordan de skal forholde sig ved glat føre

 

Læs mere

http://arbejdstilsynet.dk/da/nyheder/nyheder/2017/02/is-og-sne-er-skyld-i-arbejdsulykker