Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Kønsopdelt lønstatistik for medarbejderne

Alle virksomheder med mindst 35 ansatte og mindst 10 kvinder og 10 mænd med samme arbejdsfunktion (samme 6-cifrede DISCO-kode), skal udlevere kønsopdelt lønstatistik til medarbejderne. Den kønsopdelte lønstatistik kan nu trækkes i NetStat via Dansk Byggeris hjemmeside

Der må ikke ske lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn. Kvinder og mænd, der udfører samme arbejde elle arbejde, der tillægges samme værdi, skal som udgangspunkt have samme løn og lønvilkår, medmindre der er saglige og objektive grunde til at aflønne forskelligt.

Hvilke virksomheder skal udlevere kønsopdelt lønstatistik:
Som et led i indsatsen med at fremme lige løn på virksomheden er der for visse virksomheder pligt til at udelevere kønsopdelt lønstatistik.

Pligten til udlevering af kønsopdelt lønstatistik gælder dog kun, hvis din virksomhed har mere end 35 ansatte og samtidig beskæftiger mindst 10 kvinder og 10 mænd inden for samme arbejdsfunktion (samme 6-cifrede DISCO-kode).

Hvornår og hvordan skal statistikken præsenteres:
Den kønsopdelte lønstatistik skal præsenteres for medarbejderne. Hvis virksomheden har et samarbejdsudvalg sker orienteringen via lønmodtagerrepræsentanterne i udvalget. Hvis der ikke er et samarbejdsudvalg skal orienteringen ske på samme måde, som i forvejen gælder i virksomheden om information og høring af medarbejderne.

Statistikken for 2016 skal repræsenteres for medarbejderne senest ved udgangen af 2017.

Hvor finder I den kønsopdelte lønstatistik:
Den kønsopdelte lønstatistik finder du i NetStat. Du har adgang til NetStat via Dansk Byggeris hjemmeside på www.danskbyggeri.dk/loenstatistik, hvor du skal være logget ind med din private bruger. Samtidig skal du have tilladelse til at se din virksomheds løntal. Såfremt du ikke endnu er godkendt til dette, er der en blanket på hjemmesiden, som udfyldes og sendes til Dansk Byggeri, som herefter vil tildele adgang. Når du er inde i NetStat, er der ikke behov for at indberette flere oplysninger – det er allerede indberettet.

Redegørelser for indsatsen for lige løn:
Den enkelte virksomhed kan i stedet for kønsopdelt lønstatistik stadig vælge at udarbejde løbende redegørelser om indsatsen med at fremme lige løn på virksomheden, hvis virksomheden har indgået aftale om det med medarbejderne.
Redegørelserne om indsatsen for lige løn skal indeholde en beskrivelse af vilkår, der har betydning for mænd og kvinders løn på virksomheden tillige med en konkret handlingsplan for en periode på 1-3 år med opfølgning.

Spørgsmål:
Spørgsmål kan rettes til Dansk Byggeri på 72 16 00 00.
Spørgsmål til udarbejdelse af den kønsopdelte lønstatistik i NetStat kan rettes til Analyseafdelingen. Spørgsmål om reglerne kan rettes til Arbejdsgiversekretariatet.