Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Kørselsgodtgørelse

Når du afregner skattefri kørselsgodtgørelse til din medarbejder, skal du være opmærksom på, at SKAT har skærpet kravene til bogføringsbilag. Se indhold til bogføringsbilag og satser for 2017.

Erhvervsmæssig transport berettiger til skattefri kørselsgodtgørelse. Det er fx, hvis man besøger kunder eller kører til et kursussted, som ikke er det normale arbejdssted.

Privat tranport

Daglig transport mellem bopæl og arbejdsplads er privat transport og berettiger ikke til udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse.

Bogføringsbilag

Du skal lave et bogføringsbilag med:

  1. Modtagerens navn, adresse og CPR-nr.
  2. Rejsens erhvervsmæssige formål
  3. Antallet af erhvervsmæssige rejsedage samt rejsens start- og sluttidspunkt
  4. Rejsens mål
  5. Beregning af rejsegodtgørelsen plus de anvendte satser
  6. Attestation i forbindelse med arbejdsgiverens kontrol
  7. Erklæring om, at det er lønmodtagerens egen bil

Registreringsnummer og kilometer
 Dansk Byggeri anbefaler, at du også skriver registreringsnummeret og antal kørte kilometer på bilaget.

Satser

I 2017 er satser ved kørsel i bil og motorcykel:

  • Kørsel til og med 20.000 km årligt: 3,53 kr. pr. km
  • Kørsel ud over 20.000 km årligt: 1,93 kr. pr. km

Hæfte for manglende A-skat og AM-bidrag

Kan du ikke dokumentere, at en godtgørelse er skattefri, skal den medregnes i din medarbejders skattepligtige indkomst. Ved uberettiget udbetaling af skattefrie godtgørelser kan du risikere at hæfte for den manglende A-skat og AM-bidrag.

 

Du kan finde bilag for godtgørelse af kørsel i egen bil via dette link. 

Du kan finde bilag for godtgørelse af kørsel i egen bil som Excel ark via dette link.