Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Lempelse af kravene til eftersyn på el-håndværktøj

Den 1. juli 2017 trådte en ny bekendtgørelse om vedligeholdelse af elektrisk materiel i kraft. Der er ikke længere krav om, at el-håndværktøj skal efterses hvert halve år

Hvad siger elsikkerhedsloven?

Ifølge elsikkerhedsloven er det ejeren eller brugeren af en elektrisk installation, der er ansvarlig for, at installationen drives og vedligeholdes forsvarligt. Medarbejderen/brugeren skal være tilstrækkeligt instrueret i at sikre, at det anvendte el-håndværktøj, som tilsluttes installationen, er holdt i en sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand.

 

Hvad gælder per 1. juli 2017?

Der gælder følgende regler for eftersyn af el-håndværktøj:

  • I henhold til leverandørens brugsanvisning
  • Regelmæssigt, normalt en gang årligt, dog afhængig af anvendelsen
  • Risikovurdering af om der er behov for oftere eftersyn på baggrund af anvendelsen (hvordan og hvor ofte det konkrete el-håndværktøj anvendes) 

 

Den nye bekendtgørelse betyder, at el-håndværktøjet stadig skal være vedligeholdt, men der er ikke faste tidsintervaller for eftersyn. Behovet for eftersyn vil variere alt efter anvendelseshyppighed samt den fysiske belastning på materiellet.

 

Overgangsperiode frem til den 1. juli 2019

I 2 år frem til den 1. juli 2019 vil der være en overgangsperiode, hvor virksomheder stadig kan vælge at følge de nuværende regler om eftersyn med to til seks måneders intervaller afhængigt af værktøjet.

 

Det anbefales, at I overholder disse tidsintervaller i overgangsperioden og i mellemtiden får udarbejdet risikovurdering på anvendelsen af jeres forskellige el-håndværktøjer, så I får styr på og kan dokumentere behovet for eftersyn fremover.

 

Læs mere: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169711 

http://avidenz.dk/ny-elsikkerhedslov