Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Mæglingsforslaget er vedtaget

De nye overenskomster er trådt i kraft, og betalinger skal efterreguleres. Her kan du bestille de nye overenskomster og Lønoversigt marts 2017 og læse uddybende notat med ændringerne

 

Følgende overenskomster er fornyet for en treårig periode med de resultater, der blev aftalt ved forhandlingerne i februar/marts 2017:

 • Bygge- og anlægsoverenskomsten med 3F
 • 3F / Industrioverenskomsten med 3F
 • Murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten med 3F
 • Bygningsoverenskomsten med 3F
 • Gulvoverenskomsten med 3F
 • Industri-, Træ- og Møbeloverenskomsten med 3F
 • Jord- og betonoverenskomsten med BJMF
 • Murerarbejdsmandsoverenskomsten i København med BJMF
 • Metaloverenskomsten med Dansk Metal/Blik og Rør
 • El-overenskomsten med Dansk El-forbund
 • Maleroverenskomsten med Malerforbundet i Danmark
 • HK-overenskomsten
 • Teknikeroverenskomsten med Teknisk Landsforbund
 • Formandsoverenskomsten med Dansk Formands Forening (1. april)

 Bestilling af overenskomster

Dansk Byggeri udsender ikke overenskomsterne direkte til medlemmerne, og Lønoversigt marts 2017 sendes kun til dem, der har oprettet et abonnement. Virksomhederne kan bestille eksemplarer af de nye overenskomster på Dansk Byggeris hjemmeside på link herunder. Overenskomsterne bliver sendt til virksomheden, så snart de kommer fra trykkeriet.

Bestil overenskomster

 

Bestilling af Lønoversigt marts 2017

Lønoversigt marts 2017 er opdateret på Dansk Byggeris hjemmeside. Her kan virksomhederne læse de aktuelle løn- og betalingssatser samt generelle satser for bl.a. sygedagpenge, feriegodtgørelse, ligningsrådets satser for skattefri befordring m.v. 

Bestil lønoversigt

 

Ændringer og nye betalingssatser

I vedhæftede bilag kan du læse om ændringer af overenskomsterne og nye betalingssatser. De færdigredigerede overenskomster lægges på Dansk Byggeris hjemmeside, så snart de er klar, og sendes til trykning hurtigst muligt. Dansk Byggeri kan ikke sige præcist, hvornår de trykte overenskomster foreligger. 

Læs uddybende information

 

Nødvendig viden og informationsmøder

Dansk Byggeri har i Nødvendig viden den 6. marts 2017 orienteret om indholdet i de nye overenskomster på timelønsområderne, og der er afholdt en række informationsmøder rundt omkring i Danmark i de sidste uger. Endvidere har Dansk Byggeri redegjort for indholdet af overenskomstresultaterne på funktionærområderne med HK og Teknisk Landsforbund i Nødvendig viden den 9. marts 2017. 

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til de nye overenskomster, kan du kontakte Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet, på telefon 72 16 00 00.