Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Mindre fejl i maksimumssatserne for forældreorlov i nogle af de trykte udgaver af overenskomsterne

Ved en fejl i nogle af de trykte udgaver af de nye overenskomster er maksimumssatserne for forældreorlov hævet med 2,00 kr. pr. time pr. 1. marts 2017 - det er forkert

Maksimumssatsen for forældreorlov steg slet ikke. Det fremgår af aftalerne fra overenskomstforhandlingerne i foråret 2017, at kun maksimumssatserne vedrørende løn under sygdom og tilskadekomst, barns første sygedag, barns hospitalsindlæggelse og graviditets- barsels- og fædreorlov skulle hæves med 2,00 kr. pr. 1. marts 2017.

 

Maksimumssatserne for forældreorlov skulle ikke hæves. Derimod blev det aftalt, at maksimumssatserne i bestemmelserne om forældreorlov skulle ophæves pr. 1. juli 2017, således at der betales fuld løn for børn, for hvilke der begyndes forældreorlov den 1. juli 2017 eller senere.

 

Lønoversigten, der blev udsendt den 20. april 2017, angiver de korrekte satser.

 

Betalingen af forældreorlov udgør således:

 

1. marts til 1. juli 2017:

Bygge- og anlægsoverenskomsten, Jord- og Betonoverenskomsten i København og Frederiksberg, Murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten, Murerarbejdsmandsoverenskomsten i København og Frederiksberg, 3F/Industrioverenskomsten, Metal- og Blik- og Røroverenskomsten og El-overenskomsten: 

fuld løn, dog maksimalt 141,00 kr. pr. time

 

Bygningsoverenskomsten, Gulvoverenskomsten og Industri- Træ og Møbeloverenskomsten: 

fuld løn, dog maksimalt 139,00 kr. pr. time

 

Maleroverenskomsten:

fuld løn, dog maksimalt 130,25 kr. pr. time

 

HK-overenskomsten og Teknikeroverenskomsten:

fuld løn, dog maksimalt 143,50 kr. pr. time

 

Efter 1. juli 2017:

Under forudsætning af den fornødne anciennitet udgør betalingen i alle overenskomster (på nær Maler) den personlige løn, der beregnes som medarbejderens forventede indtægtstab pr. arbejdstime i forældreorlovsperioden, inklusiv systematisk forekommende genetillæg. Hvis det forventede indtægtstab ikke kendes, beregnes løn under forældreorlov på grundlag af indtjeningen i de sidste 13 uger før orlovens begyndelse.

 

For medarbejdere efter Maleroverenskomsten udgør betalingen fuld løn, dog maksimalt 175,00 kr. pr. time.

 

Spørgsmål om maksimumssatserne ved forældreorlov kan rettes til Arbejdsgiversekretariatet på telefon 72 16 00 00.