Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ny ferielov giver betalt ferie i første ansættelsesår

Med forslaget kan nye lønmodtagere afholde betalt ferie i det første ansættelsesår. Loven skal træde i kraft i september 2020. Læs mere om forslaget.

Ferielovsudvalget har revideret ferieloven, da den ikke lever op til EU-reglerne om ret til fire ugers betalt ferie om året. Mange nyansatte har eksempelvis ikke ret til betalt ferie de første år på arbejdsmarkedet.

Bedre forhold for nye lønmodtagere
Med den nye ferielov lægges op til samtidighedsferie. Det betyder, at ferien optjenes i en periode på 12 måneder fra 1. september til 31. august (ferieåret) og afvikles i en 16 måneders periode fra 1. september til 31. december året efter (afviklingsperioden) . Nye lønmodtagere på arbejdsmarkedet kan dermed afholde betalt ferie allerede i det første ansættelsesår. I dag kan der i mange tilfælde gå op til 16. måneder, før der er optjent ret til betalt ferie.

Overgangsordning
Ifølge ferielovsudvalgets forslag skal ferie optjent i det seneste år forud for den nye ordning overføres til en særlig fond og udbetales, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

Loven skal gælde fra den 1. september 2020
Ifølge forslaget skal loven træde i kraft med virkning fra 1. september 2020. Loven får dog konsekvens for ferie optjent fra 1. september 2019 som følge af overgangsordningen fra ny til gammel ordning.

Orientering og medlemsmøder
Når loven er vedtaget, vil Dansk Byggeri orientere grundigt om detaljerne i den nye ferieordning og ikke mindst om overgangen fra ny til gammel ordning. Derudover vil vi invitere til en række medlemsmøder om den nye ferieordning.