Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ny ferielov

Folketinget har netop vedtaget en ny ferielov. Lovændringen indfører blandt andet ret til samtidighedsferie og en overgangsordning fra den gamle til den nye ordning. Loven træder i kraft den 1. september 2020. Læs mere her.

Den nye ferielov er vedtaget som en konsekvens af, at den gældende ferielov ikke på alle punkter lever op til EU-reglerne om ret til fire ugers betalt ferie om året. Mange nyansatte har eksempelvis ikke ret til betalt ferie de første år på arbejdsmarkedet.

Samtidighedsferie
Med den nye ferielov lægges op til samtidighedsferie. Det betyder, at ferien optjenes i en periode på 12 måneder fra 1. september til 31. august (ferieåret) og afvikles i en 16 måneders periode fra 1. september til 31. december året efter (afviklingsperioden). Indførslen af samtidighedsferie indebærer dermed, at nye lønmodtagere på arbejdsmarkedet kan holde betalt ferie allerede i det første ansættelsesår. I dag kan der i mange tilfælde gå op til 16 måneder, før der er optjent ret til betalt ferie.

Overgangsordning
Loven indeholder endvidere en overgangsordning, som går ud på, at ferie optjent det seneste år forud for den nye ordning overføres til en særlig fond og udbetales, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

Ikrafttrædelse den 1. september 2020
Lovændringen træder i kraft den 1. september 2020.
Som følge af overgangsordningen fra ny til gammel ordning, får loven dog konsekvens for ferie optjent fra 1. september 2019.

Yderligere orientering og medlemsmøder
Dansk Byggeri vil orientere grundigt om detaljerne i den nye ferieordning og ikke mindst om overgangen fra ny til gammel ordning.

Derudover vil der i efteråret 2018 blive afviklet en række medlemsmøder, hvor den nye ferieordning vil blive gennemgået.