Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ny lov påvirker danske virksomheder i Sverige

De svenske fagforeninger kan fra 1. juni 2017 kræve en svensk kollektiv aftale uanset, hvilke arbejdsvilkår medarbejderne i udenlandske virksomheder har.

Danske overenskomster gælder kun til grænsen. Derfor må danske virksomheder, der ønsker at udføre byggeopgaver i Sverige, sætte sig ind i de svenske regler.

Lex Laval
Hvis den udenlandske virksomhed kan dokumentere ansættelsesvilkår for sine udsendte medarbejdere, der er mindst lige så gode som de svenske vilkår, så har der indtil nu været en vis beskyttelse mod svenske fagforeninger, der ønskede at få virksomheden ind under en svensk tiltrædelsesoverenskomst. Det blev kaldt Lex Laval.

Lønomkostninger og pension
For danske byggevirksomheder betød Lex Laval, at de kunne slippe for ekstra lønomkostninger og administration, som en svensk tiltrædelsesoverenskomst ville påføre dem via de svenske arbejdsmarkedsforsikringer og pension. Men en ny lov i Sverige har fjernet beskyttelsen fra 1. juni 2017.

EU-regler
Fagforeningen kan nu kræve en svensk kollektiv aftale.  Ændringen betyder dog ikke, at fagforeningen kan kræve fuldstændig lige løn- og ansættelsesvilkår for svenske og udenlandske virksomheder. EU-reglerne medfører, at disse stadig er begrænset til en række minimumsbetingelser.

Arbetsmiljøverket
Samtidig medfører loven, at fagforeningerne skal oplyse hvilke minimumsbetingelser, der skal gælde for udstationerede arbejdstagere til det svenske Arbetsmiljøverket, der er den svenske myndighed, der tager sig af udstationeringsregler og -spørgsmål.

Regler-limbo hen over sommeren
De svenske fagforeninger er dog endnu ikke klar med minimumsvilkårene for udstationerede medarbejdere, da overenskomstforhandlingerne i Sverige stadig er i gang. Forhåbningen er, at de er klar den 1. september 2017.

Læs mere om regler for byggevirksomheder i Sverige