Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ny overenskomst

Den nye treårige aftale på bygge- og anlægsområdet fokuserer på arbejdsmiljø og uddannelse, men indeholder også lønfremgang og aftale om udenlandsk arbejdskraft. Vent med at forhandle lokale aftaler, før det samlede forhandlingsresultat er på plads

Dansk Byggeri udtrykker tilfredshed med den aftale, der er landet på bygge- og anlægsområdet. Efter et sammenbrud lørdag blev der tirsdag formiddag i Forligsinstitutionen skabt enighed om en ny treårig aftale.

Arbejdsmiljø
Det gælder om at knække ulykkeskurven på arbejdsmiljøområdet. Derfor er der tilført flere penge til Byggeriets Arbejdsmiljøbus, der er branchens egen vejledende tjeneste. Aftalen indeholder også et øget individuelt ansvar for at overholde arbejdsmiljøreglerne.

Kompetenceudvikling og uddannelse 
Teknologiudvikling vil stille øgede krav til hele branchen – store som små og uanset fag. Aftalen sikrer kompetenceudvikling og uddannelse, så danske virksomheder fortsat er konkurrencedygtige. Der bliver bl.a. bedre muligheder for at læse videre på en erhvervsuddannelse.

Lønfremgang
Med overenskomsten stiger mindstelønnen med to kr. i timen om året de næste tre år, mens akkordlønninger samlet set stiger med 5,8 procent i samme periode. Lærlingenes lønninger stiger med 1,7 procent om året.

Bløde forhold
Lønmodtagersiden får fuld lønkompensation ved forældreorlov, øget frihed ved barns første sygedag og ret til seniordage.

Udenlandsk arbejdskraft
Byggeriets nye overenskomst indeholder også bestemmelser om udenlandsk arbejdskraft, så der kommer mere gennemsigtighed i markedet.

Vent med lokale aftaler
Det er vigtigt, at virksomhederne venter med at forhandle lokale aftaler, indtil det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte, er vedtaget. Dansk Byggeri informerer løbende om, hvornår lokale aftaler kan forhandles.