Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nyt krav på norske byggepladser

Fra 1. juli 2017 gælder et nyt krav om elektronisk oversigt over alle arbejdstagere på norske bygge- og anlægspladser. Se hvem oversigten skal være tilgængelig for.

Kravet om den nye elektroniske oversigt over alle ansatte på byggepladsen er skrevet ind i den såkaldte bygherreforskrift.

Elektronisk tilgængelighed

Under selve byggeriet skal den elektroniske oversigt være tilgængelig for:

  • Bygherren
  • Arbejdsmiljørepræsentanten (på norsk verneombudet)
  • Det norske Arbeidstilsyn

Bygherren skal opbevare listen i seks måneder efter, at bygge- eller anlægsarbejdet er afsluttet. 

Daglig registrering

Alle virksomheder på pladsen skal sørge for at være opført på listen.  Alle deres ansatte skal registreres dagligt, når de kommer på pladsen. Bygherren skal sørge for, at der på byggepladsen er tilgang til elektronisk udstyr; en PC, tablet eller lignende. Listen skal opdateres og kontrolleres dagligt.

Der er ikke krav om, at listerne skal føres i et bestemt format. En simpel Word- eller Excel-oversigt er nok.

Oplysninger på oversigten

På oversigten skal følgende oplysninger fremgå:

  • Navn og adresse på bygge- eller anlægsplads
  • Navn på bygherre
  • Navn på arbejdsgivere, enkeltmandsvirksomheder eller navnet på indlejevirksomheden, når det gælder indlejede arbejdstagere
  • Organisationsnummer for virksomhed
  • Navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle ansatte, der udfører arbejde på bygge- eller anlægspladsen.

Ny i Norge?

Har virksomheden endnu ikke noget organisationsnummer, og den ansatte endnu ikke noget HMS-kort, påføres de listen uden disse numre. Ved kontrol på byggepladsen vil Arbejdstilsynet bede om dokumentation for, at virksomheden er i gang med ansøgningerne.

Sanktioner

Når Arbejdstilsynet kontrollerer på byggepladsen, og den elektroniske oversigt ikke er oprettet eller korrekt opdateret, vil bygherren og virksomhederne i første omgang få pålæg om at bringe forholdet i orden. Hvis dette ikke sker, har Arbejdstilsynet mulighed for at standse arbejdet. I særligt grove tilfælde kan de lave politianmeldelse og udstede bøde på flere hundrede tusinde norske kroner.

Signalet er, at det ikke skal kunne betale sig at omgå reglerne.

Bedre sikkerhed og mindre sort arbejde

Der er to formål med det nye krav om, at oversigten skal føres elektronisk.

  • Ønsket om en endnu bedre koordinering af sikkerhed, helse og arbejdsmiljø (SHA) på byggepladserne. Tidligere skulle oversigterne føres manuelt, og de var ofte ulæselige.
  • Ændringen er endnu et led i den norske regerings strategi mod arbejdslivskriminalitet, der skal komme sort og illegalt arbejde til livs.

Læs mere

Læs Arbejdstilsynets faktaside om elektroniske oversigtslister på byggepladsen