Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Regler for udbetaling af feriepenge til brug i ferieåret 2017/2018

Vi nærmer os første maj og dermed et nyt ferieår. Læs her, hvad du skal være opmærksom på i forhold til udbetaling af medarbejdernes feriepenge til brug i ferieåret 2017/2018

I Dansk Byggeris timelønsoverenskomster har man aftalt at anvende den såkaldte Feriekortordning, hvor feriekortet udstedes via Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF). I Teknikeroverenskomsten og HK-overenskomsten er der aftalt valgfrihed mellem Feriekortordningen og Feriekonto.

Hvad siger reglerne?
Først og fremmest skal medarbejderen holde ferie for at være berettiget til at få feriepenge udbetalt, med mindre der er tale om særlige situationer. Feriepengene skal senest udbetales én måned, før ferien holdes. En af fordelene ved Feriekortordningen er, at feriepengene forbliver i virksomheden, indtil medarbejderen holder ferien. For medarbejdere, der ikke er ansat i virksomheden på ferietidspunktet, kan der ikke kræves attestation fra en ny arbejdsgiver på, at ferien holdes.

Hvis den elektroniske feriekortmodel anvendes, skal medarbejderen anmode om at få sine feriepenge via e-Boks. Anvendes den elektroniske model ikke, skal medarbejderen selv udfylde feriekortet og angive antallet af feriedage, som han eller hun skal holde. Hvis medarbejderen på ferietidspunktet modtager offentlig indkomst, som fx kontanthjælp eller arbejdsløsheds- eller sygedagpenge, skal feriekortet printes ud og underskrives af kommunen eller a-kassen. Det gælder også, når e-Boks anvendes. Ved overskydende ferie udsteder arbejdsgiver et restferiekort.

Få overblik over feriepenge på Feriepengeinfo
På borger.dk kan medarbejderen få et samlet overblik over de feriepenge, som medarbejderen har til gode. Den elektroniske model kaldes for Feriepengeinfo. Det er forsat obligatorisk at indberette ferie til Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF), når det drejer sig om timelønnede medarbejdere.

ACF udveksler oplysninger med Feriepengeinfo. Medarbejderne skal forsat søge om at få udbetalt feriepenge i henhold til de regler, som gælder for ACF.

Læs mere om ACF

Spørgsmål
Kan rettes til Arbejdsgiversekretariatet i Dansk Byggeri, på telefon 72 16 00 00 eller mail ags@danskbyggeri.dk.