Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Regler for udbetaling eller overførsel af ikke-afviklet ferie

Den 1. maj 2017 begynder et nyt ferieår. Det er vigtigt at være opmærksom på, om medarbejderne får afviklet eventuel tilgodehavende restferie for indeværende ferieår inden 1. maj 2017

Hvis en medarbejder ikke har holdt alle tilgodehavende feriedage ved ferieårets udløb, er der regler for, hvornår der kan ske udbetaling, og i hvilke situationer ferien kan overføres til næste ferieår.

 

Medarbejderne har som udgangspunkt krav på at holde restferiedagene inden 1. maj 2017. Holdes ferien ikke, mister medarbejderen i nogle situationer retten til ferien, og virksomheden skal stadig afregne pengene. Læs mere om reglerne for overførsel og udbetaling af ferie nedenfor.

 

Overførsel af den 5. ferieuge

Hvis en medarbejder ikke har holdt alle sine feriedage inden ferieårets udløb, er der mulighed for, at virksomhed og medarbejder kan indgå aftale om, at optjent ferie ud over 20 dage overføres til det næste ferieår. Alle medarbejdere skal som udgangspunkt holde mindst 4 ugers ferie hvert år. Aftalen om overførsel har den konsekvens, at medarbejderens antal feriedage i det næste ferieår forhøjes med samme antal dage, som ferien er reduceret med i indeværende ferieår.

For at aftalen om overførsel af ferie er gyldig, skal aftalen være skriftlig og senest indgås den 30. september efter ferieårets udløb.

 

Standardblanket til overførsel af ferie

Standardblanket til overførsel af ferie for ledere omfattet af Lederaftalen

 

Udbetaling af feriepenge for den 5. ferieuge

Hvis tilgodehavende ferie for den 5. ferieuge ikke overføres til afholdelse i det næste ferieår, kan medarbejderen efter ansøgning få feriepenge vedrørende den 5. ferieuge udbetalt. Hvis medarbejderens feriepenge er på 2.250 kr. eller derunder (efter skat og arbejdsmarkedsbidrag), og beløbet vedrører den 5. ferieuge, skal virksomheden automatisk udbetale beløbet til medarbejderen.

 

Udbetaling af ferie ved feriehindringer

Hvis medarbejderen har haft en feriehindring (fx sygdom eller barsel) op til ferieårets udløb, kan feriepengene for ikke afholdt ferie udbetales til medarbejderen. Dette gælder for hele ferien – ikke kun den 5. ferieuge. Medarbejderen skal anmode om feriepengene senest den 30. april i det næste ferieår.

 

Uhævede feriepenge

Efter den 30. september efter ferieårets udløb skal virksomheden afregne ikke-hævede feriepenge vedrørende ikke afholdt ferie, som ikke er udbetalt eller overført til næste ferieår, til en feriefond. Dansk Byggeri udsender information om afregning af uhævede feriepenge i efteråret.

 

Spørgsmål 
Kontakt Arbejdsgiversekretariatet i Dansk Byggeri på telefon 72 16 00 00 eller mail ags@danskbyggeri.dk