Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

RUT-indberetningspligten ændres

Fra den 6. januar 2017 skal virksomheder oplyse, i hvilket land en udenlandsk ansat er socialt sikret

Indberetningspligten og brugen af informationerne fra RUT-registeret (Registret for Udenlandske Tjenesteydelser) er ændret.

Oplysning om sociale sikringsforhold
Fra den 6. januar 2017 er det obligatorisk for virksomhederne at oplyse om sociale sikringsforhold for personer, der er registreret i RUT. Det betyder, at der for hver udenlandsk ansat skal oplyses i hvilket land, personen er socialt sikret. Landet vælges fra en landeliste. Herefter er det obligatorisk at tage stilling til, om der er udstedt en A1-attest. Svares der ”JA”, skal man uploade en A1-attest (som i dag). Svares der ”NEJ”, vil den udenlandske virksomhed blive spurgt, om der er ansøgt om en A1-attest. Svares der ”JA”, skal man uploade dokumentation.

Ændring af eksisterende A1-attest
For personer, hvor der allerede er uploadet en A1-attest, vil disse A1-attester fortsat være tilknyttet personen. For at ændre eksisterende eller oprette nye tjenesteydelser, hvor disse er eller skal tilknyttes, vil det pr. 6. januar 2017 være nødvendigt at supplere med oplysning om, i hvilket land personen er socialt sikret.

Yderligere information
Har du spørgsmål, kan du kontakte Chefkonsulent Søren Lange Nielsen på tlf.72 16 00 94 eller mail: SLN@danskbyggeri.dk