Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Serviceattesten omfatter nu også udenlandske ledelsesmedlemmer

Erhvervsstyrelsen ændrede i januar den digitale løsning til bestilling af serviceattester. Nu indhentes der oplysninger om strafbare forhold både for danske og eventuelt udenlandske ledelsesmedlemmer forud for udstedelse af serviceattester, og anmelder skal have fuldmagt

Serviceattesten bruges ved deltagelse i offentlige udbud.

Omfatter nu også udenlandske ledelsesmedlemmer og repræsentanter

Førhen har Erhvervsstyrelsen udelukkende indhentet straffeattester på danske ledelsesmedlemmer. Når udenlandske ledelsesmedlemmer nu også er omfattet, betyder det, at virksomheder med udenlandske medlemmer i ledelsen, fremover skal oplyse navn og fødselsdato og uploade kopi af den pågældendes ID samt en samtykke- og tro-og-love-erklæring.

Derudover kan udenlandske repræsentanter med beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ledelsen, tilføjes med de samme oplysninger som for udenlandske ledelsesmedlemmer, hvorefter der også for disse kan indhentes straffeattest.

Anmelder skal have fuldmagt

Ændringerne betyder også, at dén, der anmoder om serviceattesten, skal indhente fuldmagt, hvori virksomheden skal give samtykke til, at Erhvervsstyrelsen må indhente oplysninger, såsom straffeattester og oplysninger om, hvorvidt virksomheden i løbet af de sidste fire år har været dømt eller er blevet pålagt bøde omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135.

Hold øje med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning

I løbet af foråret udsender Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en vejledning til dokumentation i forbindelse med udbud, hvor udelukkelsesgrundene i udbudsloven også vil blive nøje gennemgået.

Yderligere spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeris juridiske afdeling på telefon 72 16 00 00.