Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Skatteforslag vil øge motivationen til at arbejde

Dansk Byggeri glæder sig skatteforslag, der blandt andet skal sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde, at biler bliver billigere, og at arbejdsmobiler ikke beskattes.

Regeringen præsenterede den 29. august 2017 skatteforslaget ”Sådan forlænger vi opsvinget”. Det er et godt forslag uden tidsler, og mange af Dansk Byggeris forslag er med i udspillet.

Mindre skat på den sidst tjente krone
Det foreslås, at loftet over beskæftigelsesfradraget forhøjes og fjernes. Det reducerer skatten på den sidst tjente krone og øger motivationen til at arbejde.

Forhøjelse af topskattegrænsen fremrykkes
Der foreslås endvidere, at den aftalte forhøjelse af topskattegrænsen flyttes frem fra 2022 til 2018. De allerede besluttede forhøjelser af topskattegrænsen fremrykkes til 2018. Det vil øge arbejdsudbuddet af personer med højere lønninger med høj produktivitet.

Biler bliver billigere
Registreringsafgiften nedsættes til 100 procent. Det giver betydelig mindre afgifter ved køb af bil. Det frigør midler til andet privatforbrug og stimulerer en mere moderne, sikker og miljøvenlig bilpark.

Arbejdsmobil uden beskatning
Det foreslås, at skatten af fri telefon fjernes. Det vil tilgodese 500.000 lønmodtagere og selvstændige. Smartphones er efterhånden så vigtigt et arbejdsredskab, at selv om de også kan bruges privat, så er det forkert at lægge skat på arbejdsredskaber.

Mere attraktivt at spare op til pension
Der foreslås et nyt skattefradrag ved indbetaling til fradragsberettigede pensionsordninger. Fradraget gives i de sidste 15 år før pensionsalderen for årlige indbetalinger i intervallet mellem 16.000 kr. og 87.000 kr. Lavere skat på pensionsindbetalinger vil gøre det mere attraktivt at spare op til sin egen pension. Det medfører samtidig en skattenedsættelse til personer, der indbetaler til pension.