Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Sygdom og ferie - hvad siger reglerne?

Der findes helt særlige regler for sygdom i ferien. Der skelnes mellem sygemelding før ferien og sygemelding under ferien. Kend reglerne.

Sygemelding før ferien
Ferien begynder den dag, hvor medarbejderen normalt skulle have mødt på arbejde. Hvis medarbejderen er syg på dette tidspunkt, har medarbejderen ikke pligt til at holde ferien, der i stedet kan udskydes. Det kræver dog, at medarbejderen sygemelder sig til arbejdsgiveren, inden ferien begynder. Sygemeldingen skal ske efter de regler, der gælder i virksomheden.

Sygemelding i ferien
Hvis medarbejderen sygemelder sig i ferien, har medarbejderen ret til erstatningsferie dog først efter fem karensdage. De fem karensdage opgøres pr. ferieår og kan ligge i forlængelse af hinanden eller være spredt over ferieåret. Har medarbejderen optjent mindre end fem ugers ferie, så vil de fem dage blive reduceret forholdsmæssigt.

Eksempel:
En medarbejder har ferie i tre uger regnet fra 1. juli og sygemelder sig efter fem feriedage. Medarbejderen får først ret til erstatningsferie efter fem karensdage, dvs. medarbejderen har ret til fem erstatningsferiedage. Medarbejderen har selv risikoen for de første fem sygedage i ferien pr. ferieår, dvs. medarbejderen anses for at holde ferie på de sygedage, der ikke er erstatningsferie for. 

Lægeerklæring
Betingelserne for, at medarbejderen har ret til erstatningsferie, er, at medarbejderen under sygdommen sygemelder sig til virksomheden. Medarbejderen skal kunne dokumentere sygdommen overfor virksomheden med en lægeerklæring. Det er medarbejderen, der skal indhente og betale lægeerklæringen, når der er tale om sygdom, efter ferien er begyndt. Selve sygemeldingen skal ske efter de regler, der gælder for sygemelding i virksomheden. Medarbejderen kan kun få erstatningsferie efter reglerne regnet fra den dag, hvor medarbejderen melder sig syg til arbejdsgiver. 

Spørgsmål 
Spørgsmål kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet på 72 16 00 00 eller ags@danskbyggeri.dk