Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Sygemeldte medarbejdere optjener sygeferiegodtgørelse

Sygemeldte medarbejdere har ret til sygeferiegodtgørelse for perioder, hvor arbejdsgiver ikke betaler løn under sygdom. Dansk Byggeri har udarbejdet skemaer, der giver overblik over, hvornår der skal betales sygeløn, ferie og sygeferiegodtgørelse.

Medarbejdere, der ikke har ret til løn under sygdom, har ifølge ferielovens § 25 ret til sygeferiegodtgørelse fra 2. sygefraværsdag under hver periode med sygefravær. Reglen har således ikke betydning for funktionærer og funktionærlignende ansatte, der modtager fuld løn under hele sygdommen.

Hvornår skal virksomhederne betale sygegodtgørelse?
Der skal betales sygeferiegodtgørelse, når medarbejderen ikke modtager sygeløn. Betalingen beregnes fem dage om ugen, indtil medarbejdere raskmeldes eller ansættelsesforholdet afbrydes.

Skemaer
Dansk Byggeri har udarbejdet skemaer, der giver et overblik over, hvornår der skal betales sygeløn, og hvornår der skal beregnes sygeferiegodtgørelse.

Betaling ved sygdom - murer- og murerarbejdsmænd

Betaling ved sygdom - tømrer og snedker


Bemærk, at der i Maleroverenskomsten beregnes 12,5 % af sygedagpengene, og i Industri-, Træ- og Møbeloverenskomsten beregnes 12.5 % af den gennemsnitlige løn inden for den seneste fire ugers periode.

Særregler
Hvis en medarbejder har haft mere end 52 sygefraværsperioder i optjeningsåret fra 1. januar til 31. december, optjener medarbejderen ret til sygeferiegodtgørelse fra 1. sygefraværsdag.

Sygeferiegodtgørelse ved skiftende arbejdsgivere
En medarbejder, der ikke har været ansat hos samme arbejdsgiver i hele optjeningsåret, optjener sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag efter færre antal sygefraværsperioder. Eksempelvis vil en medarbejder, der har været ansat i seks måneder, have ret til sygeferiegodtgørelse fra 2. sygefraværsdag i de første 26 sygefraværsperioder. Og i de efterfølgende sygefraværsperioder vil medarbejderen have ret til sygeferiegodtgørelse fra 1. sygefraværsdag. 

Hvad er en sygefraværsperiode?
Det er en sygeperiode med en start og en slutdato. Det kan fx være en sygeperiode fra mandag til onsdag.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, kan du kontakte Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet på telefon 72 16 00 00 eller mail: ags@danskbyggeri.dk