Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Undgå af hæfte personligt ved skader

Som entreprenør skal du varsle dit forsikringsselskab, hvis du bliver mødt med et krav fra din bygherre. Læs om en sag, hvor entreprenøren hæftede personligt.

I april 2017 afsagde Retten på Frederiksberg dom i en sag, hvor en entreprenør, E ApS, havde undladt at varsle sit forsikringsselskab. Derudover havde entreprenøren ikke oplyst forsikringsselskabets navn til sin bygherre. Det fik den konsekvens, at ejeren af entreprenørvirksomheden kom til at hæfte personligt.

Sagen kort
E ApS en indgik aftale med en privat bygherre om at påføre selvnivellerende spartelmasse på et gulv i bygherrens lejlighed. Under påføring løb spartelmassen ned i underboens lejlighed og påførte skade. Nedsivningen af spartelmassen skyldtes manglende eller utilstrækkelig tætning, før spartelmassen blev påført.

Entreprenørens fejl
Arbejdet var blandt andet udført af E ApS’s direktør og eneanpartshaver A. Da skaden blev opdaget, afviste A både at udbedre skaden og at anmelde denne til virksomhedens ansvarsforsikringsselskab. Derudover oplyste A på intet tidspunkt bygherren eller boligforeningen om sit forsikringsselskab og ansvarsforsikring.

Rettens afgørelse
Retten fastslog, at A havde handlet ansvarspådragende ved at nægte at anmelde skaden til ansvarsforsikringsselskabet. Retten fastslog også, at A handlede i strid med princippet i AB 92 § 8, stk. 3, ved ikke at oplyse, hvor virksomheden var ansvarsforsikret. A blev dømt til at betale det erstatningskrav, som bygherren var blevet pålagt at betale til boligforeningen som følge af skaderne.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til Dansk Byggeris Juridiske afdeling på tlf.: 72 16 00 00.