Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Undgå bøder i Norge

Virksomheder på norske byggepladser risikerer nu en bøde, hvis de ikke har styr på det såkaldte HMS-kort. Se bødestørrelser og læs hvordan du undgår bøderne.

Det norske Arbejdstilsyn indfører fra 1. januar 2018 en ny bøde på minimum 10.000 norske kroner, hvis dine medarbejdere mangler eller har ugyldige Helse, miljø og sikkerhedskort også kaldet HMS-kort. Kortet er lovpligtigt for alle medarbejdere på bygge- og anlægspladser i Norge.

Bøden bliver større ved flere ansatte i virksomheden og ved gentagne overtrædelser.

Det norske Arbejdstilsyns nye praksis:

  • En arbejdsgiver kan risikere at få en bøde på mellem 10.000 og 15.000 norske kroner ved brud på HMS-kortpligten plus 2.000 norske kroner per ansat, som ikke har et HMS-kort
  • Ved gentagne overtrædelser risikerer arbejdsgiver en bøde på mellem 20.000 og 25.000 norske kroner plus 2.000 norske kroner per ansat, som ikke havde HMS-kort på tidspunktet for tilsyn.

Den præcise bøde vil bygge på, hvilken overtrædelse der er tale om, virksomhedens størrelse, økonomi m.m.

HMS-kortet
Før du kan bestille et HMS-kort til dine medarbejdere, er der en række ting, der skal være på plads. Hvis du af en eller anden grund ikke har nået at få kort til dine medarbejdere, kan du vise dokumentation for, at processen om at søge HMS-kort er i gang og på den måde undgå bøde.

Læs mere om de norske HMS-kort

Få overblik over de vigtigste regler og pligter for danske byggevirksomheder i Norge i Dansk Byggeris Norgesvejledning