Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Varsling af ferielukning

Hvis virksomheden ønsker at holde ferielukket sommeren 2017, er det vigtigt at varsle hovedferien

 

 

Varslingen af hovedferien for sommeren 2017 skal ske senest 3 måneder før ferielukningen begynder. Dette gælder dog ikke for medarbejdere, som er omfattet af Industri- Træ- og Møbeloverenskomsten, hvor varslingen skulle være sket senest 31. december 2016.

 

Det anbefales, at ferielukningen varsles skriftligt.

 

Hvis en medarbejder ikke er berettiget til feriegodtgørelse for alle de dage virksomheden holder lukket, skal virksomheden ikke betale for de dage, hvor der ikke er optjent ret til betalt ferie.

 

Der er særlige regler om elevers ret til betalt ferie i ferieloven.

 

Spørgsmål vedrørende dette cirkulært kan rettes til Arbejdsgiversekretariatet i Dansk Byggeri, på telefon 72 16 00 00 eller mail ags@danskbyggeri.dk