Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Varsling af ferielukning i juledagene

Lukning i dagene mellem jul og nytår skal varsles senest en måned før, ferien begynder. Lukning i sommerferien for medarbejdere omfattet af Industri-, Træ- og Møbeloverenskomsten skal allerede varsles i december.

Varsling

Når der holdes ferie i forbindelse med jul og nytår, er det de øvrige feriedage, der holdes. Øvrige feriedage, også kaldet restferie, er de dage, der ikke er de tre ugers hovedferie. Varsling af lukning i dagene mellem jul og nytår skal ske senest en måned før, ferien begynder. 

Det anbefales altid at varsle ferien skrifteligt enten direkte til hver enkelt eller kollektivt. Det er ikke afgørende, hvordan det gøres, det afgørende er, at alle de medarbejdere, der skal holde ferie på grund af lukningen, har fået en meddelelse om det senest én måned før, ferien begynder. 

Hvis en medarbejder er nyansat og derfor ikke kan nå at få et varsel på én måned, skal der gives så langt et varsel som muligt, det vil sige i forbindelse med tiltrædelsen. 

 

Juleaftensdag og nytårsaftensdag 

Timelønsoverenskomster

Den 24. og 31. december er ifølge timelønsoverenskomsterne almindelige arbejdsdage. Dagene falder i år på en søndag. Hvis virksomheden holder lukket de dage, bruger timelønnede medarbejdere ikke feriedage, da de i forvejen har fri på søndage. De medarbejdere, der har normal arbejdsdag søndag den 24. og 31. december bruger feriedage, hvis virksomheden holder lukket de dage.

 

Funktionæroverenskomster

Medarbejdere omfattet af HK overenskomsten og Teknikeroverenskomsten har ifølge overenskomsterne en hel fridag med fuld løn den 24. december, men den 31. december er en almindelig arbejdsdag. Ifølge Lederaftalen og Formandsoverenskomsten er den 24. og 31. december almindelige arbejdsdage. 

 

Hvis virksomheden holder lukket den 24. december og den 31. december 2017, bruger medarbejdere ikke en feriedag. Det gælder også medarbejdere omfattet af Lederaftalen og Formandsoverenskomsten, da begge dage falder på en søndag, hvor medarbejderne i forvejen har fri.

 

Søgnehelligdage og søgnehelligdagsbetalingen

 

Den 25. og den 26. december samt den 1. januar er søgnehelligdage ifølge timelønsoverenskomsterne. 

 

På søgnehelligdage, der falder på en lørdag eller hverdag, betales et forskudsbeløb. Falder dagen på en søndag, skal der ikke betales for den. 

 

Der udbetales derfor et forskudsbeløb den 25. december og den 1. januar, da de begge falder på en mandag. Der betales forskudsbeløb den 26. december, da den falder på en tirsdag. 

 

Betaling

For voksne medarbejdere betales 1.100,- kr. pr. dag.

For ungarbejdere betales 650,- kr. pr. dag. 

 

Medarbejderne har straks ved ansættelsen ret til ovennævnte forskudsbeløb også i det tilfælde, hvor der ikke er dækning på opsparingen. Et eventuelt underskud på opsparingen vil dog altid kunne modregnes i tilgodehavende løn ved medarbejderens eventuelle fratræden. 

 

Særligt for ansatte under Maleroverenskomsten

Maleroverenskomsten har ikke forskudsbeløb, der knytter sig til søgnehelligdage. Betalingen fra malernes opsparing optjent i 2016 udbetales i stedet i tre rater, nemlig 1. rate til påske, 2. rate til jul og 3. rate på feriefridagene.

 

Særligt for elever, lærlinge og funktionærer

Elever, lærlinge og funktionærer får normal løn på søgnehelligdage. 

 

Særligt for varsling af sommerferie på Industri-, Træ- og Møbeloverenskomsten

Vær opmærksom på, at medarbejdere omfattet af Industri-, Træ- og Møbeloverenskomsten snart skal varsles om sommerferielukning i 2018. Ifølge overenskomstens § 46 skal kollektiv sommerferielukning i 2018 varsles senest 31. december 2017.

 

Fridage- og feriefridageoversigt 

 

Spørgsmål
Har du spørgsmål, kan du kontakte Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet på telefon 72 16 00 00 eller e-mail ags@danskbyggeri.dk