Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Varsling af ferielukning

Holder virksomheden ferielukket i sommeren 2017, er det vigtigt at varsle hovedferien

Varslingen af hovedferien for sommeren 2017 skal ske senest tre måneder før ferielukningen begynder. Det anbefales, at ferielukningen varsles skriftligt.

Industri-, Træ- og Møbeloverenskomsten
Det gælder dog ikke for medarbejdere, som er omfattet af Industri-, Træ- og Møbeloverenskomsten, hvor varslingen skulle være sket senest 31. december 2016.

Optjent ret til betalt ferie
Hvis en medarbejder ikke er berettiget til feriegodtgørelse for alle de dage, virksomheden holder lukket, skal virksomheden ikke betale for de dage, hvor der ikke er optjent ret til betalt ferie.

Elever
Der er særlige regler om elevers ret til betalt ferie i ferieloven.

Spørgsmål
Du kan kontakte Arbejdsgiversekretariatet i Dansk Byggeri på telefon 72 16 00 00 eller mail ags@danskbyggeri.dk, hvis du har spørgsmål.