Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Aktuelt for medlemmer

  20-03-2017

  Serviceattesten omfatter nu også udenlandske ledelsesmedlemmer

  Erhvervsstyrelsen ændrede i januar den digitale løsning til bestilling af serviceattester. Nu indhentes der oplysninger om strafbare forhold både for danske og eventuelt udenlandske ledelsesmedlemmer forud for udstedelse af serviceattester, og anmelder skal have fuldmagt

  20-03-2017

  Vallensbæk har Danmarks korteste sagsbehandlingstid

  Vallensbæk kan ekspedere en byggesag på i gennemsnit fire dage, hvor borgere og virksomheder i Ringsted i gennemsnit skal vente 60 dage. Det viser en ny opgørelse fra Dansk Byggeri, hvor særligt de sjællandske kommuner bruger længere tid på papirarbejdet

  17-03-2017

  Tilskudsstop til hulmursisolering

  Fra 22. marts 2017 og tre måneder frem kan der ikke indgås nye aftaler med slutbrugere om isolering af hulmure i Energiselskabernes Energispareindsats

  17-03-2017

  Dansk Byggeri forventer fremgang i 2017 og 2018

  Dansk Byggeris nye konjunkturanalyse viser, at beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen forventes at stige i 2017 og 2018. Det skyldes især øget nybyggeri og renovering, mens anlæg går tilbage. Læs konjunkturanalysen her

  13-03-2017

  Rådgivning fra PensionDanmark

  170.000 medarbejdere modtager personlige rådgivningsmails fra PensionDanmark. Det er nemt at melde sig til

  13-03-2017

  Konsulent med 30 års erfaring til Dansk Byggeri

  Synnøve Klitgaard skal arbejde på at få flere faglærte i bygge- og anlægsbranchen

  13-03-2017

  Sådan udfylder du ESPD

  Vejledningen til udfyldelse af den elektroniske udgave af det såkaldte ”Fælles europæiske udbudsdokument”, også kaldet ESPD, er blevet opdateret. Find vejledningen her

  09-03-2017

  Mere om indholdet i OK-resultatet

  Her følger uddybende information om overenskomstresultatet 2017. Flere medlemmer har været i tvivl om resultatet på især det udenlandske område. Dansk Byggeri kan slå fast, at der ikke er tale om kædeansvar, sådan som det har været udlagt i nogle medier

  08-03-2017

  Ny overenskomst

  Den nye treårige aftale på bygge- og anlægsområdet fokuserer på arbejdsmiljø og uddannelse, men indeholder også lønfremgang og aftale om udenlandsk arbejdskraft. Vent med at forhandle lokale aftaler, før det samlede forhandlingsresultat er på plads

  08-03-2017

  Ferie og pension for udstationerende virksomheder

  3F og Dansk Byggeri har indgået aftaler om, hvordan udstationerende virksomheder, der allerede betaler pension og feriepenge i hjemlandet, skal forholde sig til overenskomstens regler, når de udfører arbejde i Danmark