Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Aktuelt for medlemmer

  22-05-2015

  EasyTime

  Registrér tid, varer, kørsel og maskintid direkte på PC eller mobil

  22-05-2015

  Hvad betyder regeringens vækstpakker for byggeriet?

  Modernisering af den tekniske byggesagsbehandling og brandregulering står som de helt store lyspunkter i regeringens netop fremlagte forslag til vækstplaner. Ellers er der tale om en række mindre, men fornuftige initiativer, der alle er skridt i den rigtige retning

  22-05-2015

  Elevers deltagelse i akkordarbejde

  I Bygge- og anlægsoverenskomstens § 39 er der en bestemmelse om elevers deltagelse i akkord. Ifølge bestemmelsen kan voksne arbejdere ikke nægte elevers deltagelse i deres akkord, men der skal træffes aftale mellem arbejdsgiveren og de voksne medarbejdere om, med hvilket beløb eleven indgår i disse akkorder

  22-05-2015

  Afskedigelse af medarbejder som passede handicappet søn, var i strid med forskelsbehandlingsloven

  Østre Landsret har i en ny afgørelse fastslået, at det var i strid med forskelsbehandlingsloven, da en kommune afskedigede en medarbejder, der har et barn med et handicap, når medarbejderen yder hovedparten af den pleje, barnet har brug for

  20-05-2015

  Undgå påkørsel af personer ved bakning

  Hvert år sker der dødsulykker og andre alvorlige ulykker, hvor personer bliver påkørt, når køretøjer bakker. Her finder du Arbejdstilsynets råd og vejledninger om sikkerhed ved bakning

  18-05-2015

  Skab gode forandringer

  Omstruktureringer, fusioner og andre typer forandringer er et grundvilkår, som virksomheder må forholde sig til. Videnscenter for Arbejdsmiljø har samlet de værktøjer som findes om forandringer.

  12-05-2015

  Hjælp til udenlandske virksomheder på det danske marked

  Dansk Byggeri er en af de parter, der sammen med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering(STAR) har lavet en pjece til udenlandske virksomheder om den danske model og rekruttering af dansk arbejdskraft. Se pjecen her

  12-05-2015

  Ny løsning til særligt sundhedskort

  Har du udstationerede medarbejdere? Virksomheder kan fremover søge om særligt sundhedskort for medarbejdere på en ny selvbetjeningsløsning på Virk.dk. Udbetaling Danmark har pr. 1. maj overtaget opgaverne med det særlige sundhedskort og det blå EU-sygesikringskort fra kommunerne

  06-05-2015

  Byggesagsbehandling – hvad er på vej?

  Statsministeren annoncerede i sin tale ved Dansk Byggeris årsdag ændringer og effektiviseringer af kommunernes byggesagsbehandling. Nu har regeringen fremlagt sin plan og imødekommer flere af Dansk Byggeris ønsker. Læs mere her

  06-05-2015

  Er det muligt at give afkald på kørselsgodtgørelse?

  En faglig voldgift har afgjort, at det er muligt for medarbejdere at give afkald på kørselsgodtgørelse efter bygge- og anlægsoverenskomstens §30 og i stedet lade godtgørelsen indgå som en del af lønnen