Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Aktuelt for medlemmer

  20-02-2015

  Faktaark om opsætning og nedtagning af bukkestilladser

  Et nyt faktaark og en film viser, hvordan du kan opstille og nedtage bukkestillads – og samtidig være sikret mod nedstyrtning. Se faktaark og film her

  17-02-2015

  Spirende opsving i 2015?

  Regeringen har annonceret, at den vil fremlægge en ny række initiativer til vækst. Dansk Byggeri har i den forbindelse lavet et katalog med 16 konkrete forslag, som kan skubbe yderligere til økonomien. Se kataloget her

  16-02-2015

  Ny AT-vejledning om oplæring, instruktion og tilsyn

  Arbejdstilsynet har lavet en ny vejledning, som handler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Se vejledningen her

  11-02-2015

  Ændrede krav i planloven

  Ved årsskiftet trådte en ændring af planloven i kraft, som betyder, at kommunerne fremover i deres nye lokalplaner ikke kan stille krav om energistandarder, der ligger ud over bygningsreglementets almindelige krav. Læs mere her

  10-02-2015

  Vejledning om udenlandsk arbejdskraft

  Er din virksomhed klar til de kulturelle og sproglige udfordringer, der følger med ved kontrahering med en udenlandsk underentreprenør? Hvor skal de udenlandske medarbejdere bo og hvad med registrering og anmeldelse? Dansk Byggeri har lavet en række vejledninger om udenlandsk arbejdskraft - også til brug ved kontrahering med en dansk underentreprenør med udenlandske folk. Find dem her

  10-02-2015

  Nyt tværgående samarbejde i byggebranchen

  I et nyt netværk skal toneangivende aktører fra hele byggebranchen udfordre hinanden, skabe mere innovation og nedbryde siloer i branchen

  06-02-2015

  Arbejdsmiljø ved tækkearbejde, loddearbejde og renovering

  BAR Bygge & Anlæg har netop færdiggjort tre nye vejledninger om arbejdsmiljø og sikkerhed på en række arbejdsopgaver. Find dem her

  05-02-2015

  Hvad betyder de nye færdselsregler for dig som arbejdsgiver?

  Dansk Byggeri anbefaler, at arbejdsgiver indarbejder de nye færdselsregler, som trådte i kraft 1. februar 2015, ansættelsesretligt. Her kan du læse mere om ændringerne og om, hvad du bør være opmærksom på

  05-02-2015

  Entreprisearbejder i vinterperioden - hvad gælder?

  Det er sæson for vinterarbejder, men hvilke regler gælder egentlig for entreprisearbejder i vintermånederne?

  04-02-2015

  Krav om energisyn for store virksomheder

  Som følge af EU’s direktiv om energieffektivitet skal alle store virksomheder udføre et energisyn senest d. 5. december 2015 og herefter hvert fjerde år. Læs mere her