Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Arbejdsmiljø i virksomheden

Få her et overblik over de arbejdsmiljøforhold som I skal have styr på i jeres virksomhed. I kan bruge emnerne som en tjekliste.

APV - Arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig APV. Husk at sygefraværet skal inddrages i APV´en.

Få hjælp til at lave en APV 

 Arbejdsmiljøorganisation

Virksomheder skal oprette en arbejdsmiljøorganisation, når der er beskæftiget 10 ansatte eller derover. Som minimum består arbejdsmiljøorganisationen af en arbejdsmiljøgruppe, der består af en arbejdsleder og en arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljøgruppen skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

 

Læs mere om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere om arbejdsmiljøorganisationen 

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

For at sikre et effektivt arbejdsmiljøarbejde er det et lovkrav, at virksomheden en gang om året afholder en arbejdsmiljødrøftelse. Det er arbejdsgiveren, der skal indkalde til drøftelsen, og det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at der følges op på de beslutninger, som træffes.

Læs mere om den årlige arbejdsmiljødrøftelse

 

Certifikater og instruktion 

Det er vigtigt, at I som virksomhed har styr på, hvem af jeres medarbejdere, der har hvilke uddannelser og certifikater. Desuden er det vigtigt, at alle medarbejdere får den nødvendige instruktion i arbejdets udførelse.

Læs mere om certifikater 

Ulykker

Når der sker en ulykke, eller en nærved-ulykke, bør vi blive klogere og - forhåbentlig - lære af de fejl, som blev begået. Derfor er det vigtigt, at både ulykker og nærved-ulykker bliver registreret, at årsagen findes, og at ideer og forslag til forbedringer sættes i gang.

Læs mere om ulykker  

Tekniske hjælpemidler

Medarbejdere i virksomheden der arbejder med tekniske hjælpemidler, skal være nøje instrueret i brugen af dem, og have adgang til brugsanvisninger. Desuden skal de tekniske hjælpemidler efterses regelmæssigt

Læs om montage og hjælpemidler 

Brugsanvisninger på maskiner

Alle maskiner og el-værktøj skal have en brugsanvisning, og brugsanvisningen skal være tilgængelige for alle medarbejdere i virksomheden. Alle maskiner skal desuden gennemgå et regelmæssigt eftersyn, og el-værktøj skal efterses hvert 1/2 år af sagkyndig.

Læs mere om brugsanvisninger 

Leverandør- og arbejdspladsbrugsanvisninger

På alle kemiske produkter og stoffer i virksomheden skal der ligge en leverandørbrugsanvisning og en arbejdspladsbrugsanvisning.

Læs mere om arbejdspladsbrugsanvisninger 

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet fører tilsyn med trivsel og samarbejde på landets bygge- og anlægsvirksomheder.

Læs mere om samarbejde og trivsel

 
Mobning og seksuel chikane

Som leder skal du gribe ind overfor mobning og seksuel chikane.

Læs mere om håndtering af mobning her

 

Kontakt Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøafdelingen

Telefon: 72 16 00 00

Bam-bus

Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, der har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis til byggepladser, byggevirksomheder og ansatte.


Byggeriets Arbejdsmiljøbus er etableret af Dansk Byggeri, Forbundet Træ-Industri-Byg, Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund, Dansk Metal og BJMF København som en del af overenskomsterne.


Som medlem af Dansk Byggeri koster det dig derfor ikke noget at få besøg af en af Byggeriets Arbejdsmiljøbusser.

www.bam-bus.dk 
Film om Bam-bus

Håndbogen

"Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg" er en opslagsbog om arbejdsmiljø inden for bygge- og anlægs- branchen.

Download Håndbogen her

Køb Håndbogen her