Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

APV - Arbejdspladsvurdering

Virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. Se her hvordan I udarbejder en APV

  

I følge Arbejdsmiljøloven skal alle virksomheder med ansatte udarbejde en skriftlig APV. Der er metodefrihed til at udarbejde en APV, men I skal som minimum arbejde med følgende fire faser:  

 
1. Kortlæg arbejdsmiljøforholdene

Få et overblik over de typiske arbejdsgange eller arbejdsprocesser I har i virksomheden. En APV skal indeholder fysiske, kemiske, biologiske, ergonomiske og psykiske påvirkninger samt risiko for ulykker og arbejdsmiljørelateret sygdom.   

  
2. Beskriv og vurdér

Kortlæg, beskriv og vurdér arbejdsmiljøproblemerne i et kortlægningsskema.

Download et kortlægningsskema (word)
Faktaark om APV for hvert fag 

 

3. Udarbejd en handlingsplan

I handlingsplanen skal I prioritere arbejdsmiljøproblemerne og stille jer selv følgende spørgsmål: Er der problemer, der kan løses med det samme? Er der problemer, der er særlige vigtige at få løst? Hvilke problemer kræver udviklingen af nye redskaber eller lignende?

Skriv svarene ned i handlingsplanen og find ud af, hvem der løser problemerne, hvordan og hvornår.

Download en handlingsplan (word)     

4. Opfølgning og retningslinjer

Ifølge Arbejdsmiljøloven skal APV´en fornyes hvert 3. år. Der skal også følges op på APV´en, når I får nye maskiner, nye arbejdsopgaver eller hvis I arbejder med farlige stoffer og materialer, der skal have en særlig APV. Lav en plan for opfølgningen!

Husk at APV skal være tilgængelig for alle ansatte. Det kan fx være ved ophængning i kantiner og skurvogne, eller ved at den bliver gjort tilgængelig på virksomhedens computere.

Det er ledelsens ansvar, at der bliver lavet en APV. Som regel er det arbejdsmiljørepræsentanten og lederen, der laver APV i samarbejde med de ansatte.

AT-vejledning om APV

 

Bam-bus

Har du brug for hjælp, kontakt Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Kontakt Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøafdelingen

Telefon: 72 16 00 00