Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Arbejdsmiljøorganisation

Virksomheden skal selv sørge for at oprette en arbejdsmiljøorganisation.

    

Det er arbejdsgiveren, der skal tage initiativ til en arbejdsmiljøorganisation, men etablering skal ske gennem et samarbejde mellem alle i virksomheden.

Virksomheder med 1-9 ansatte

Denne størrelse virksomhed har ikke pligt til at nedsætte en arbejdsmiljøorganisation, men arbejdsgiveren skal overfor Arbejdstilsynet kunne skriftligt dokumenter, at en årlig arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted og at de ansatte er blevet hørt.

Virksomheder med 10-34 ansatte

Samarbejdet i virksomheden omkring sikkerhed og sundhed skal organiseres i en arbejdsmiljøorganisation. Det betyder, at virksomheder med 10-34 ansatte skal etablere en arbejdsmiljøorganisation i 1 niveau.

Der skal være mindst det samme antal arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen.

Arbejdsmiljøorganisationen består af 1 eller flere arbejdsledere og 1 eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter med arbejdsgiver eller dennes repræsentant som formand.

Arbejdsgiveren fastsætter i samarbejde med de ansatte og arbejdsledere det nødvendige antal medlemmer og arbejdsmiljøgrupper i arbejdsmiljøorganisationen. Se mere i bekendtgørelsen.

Virksomheder med 35 eller flere ansatte

Hvis virksomheden har 35 eller flere ansatte, skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation i 2 niveauer bestående af:

1. 1 niveau med en eller flere arbejdsmiljøgrupper, der står for at udføre de daglige arbejdsmiljøopgaver i virksomheden.

2.1 niveau med et eller flere arbejdsmiljøudvalg, der står for de overordnede arbejdsmiljøopgaver i virksomheden.

Arbejdsmiljøgrupper på byggepladsen

På byggepladser skal der vælges en arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdsleder til en arbejdsmiljøgruppe, når der er 5 ansatte eller derover, og arbejdet har en varighed på over 14 dage.

Guide til AMO

Arbejdstilsynet har lavet en guide til den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 
Guides til arbejdsmiljødrøftelse