Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Arbejdsmiljørepræsentant

I virksomheder med 10 ansatte eller derover skal de ansatte vælge en arbejdsmiljørepræsentant

  

Når der i en virksomhed er ansat 10 medarbejdere eller derover skal de ansatte vælge en arbejdsmiljørepræsentant.

Indgår i arbejdsmiljøgruppen

Arbejdsmiljørepræsentanten indtræder i arbejdsmiljøgruppen og repræsenterer de ansatte i spørgsmål om sikkerhed og sundhed.

Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Retningslinjerne for valg af arbejdsmiljørepræsentant følger som regel retningslinjer for valg af tillidsrepræsentant inden for vedkommende eller tilsvarende overenskomstområde. Også uorganiserede ansatte kan vælges, men ikke arbejdsledere eller virksomhedsledere.

Læs mere under Overenskomster 2014 

Valgperiode

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for to år, eller indtil arbejdsfunktionen i virksomheden, afdelingen, arbejdslederområdet eller skifteholdet ophører. Valgperioden kan efter aftale mellem virksomheden og de ansatte forlænges til højest fire år.

Beskyttet mod forringelse

Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige områder.

Hensigten med denne regel er at sikre, at arbejdsmiljørepræsentanten skal kunne handle frit og uden frygt for afskedigelse eller anden form for repressalier.

Arbejdsmiljørepræsentant på byggeplads

På byggepladser skal der vælges en arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdsleder til en arbejdsmiljøgruppe, når der er fem ansatte eller derover, og arbejdet har en varighed på over 14 dage.

Guide til AMO

Arbejdstilsynet har lavet en guide til den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 
Guides til arbejdsmiljødrøftelse

Kontakt Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøafdelingen

Telefon: 72 16 00 00