Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ergonomi

Forebyggelse og god planlægning kan mindske antallet af skader og nedslidning

  

Indenfor bygge- og anlægsbranchen er det oftest tunge løft, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og ensidigt gentaget arbejde (EGA), der giver lidelser og skader i bevægeapparatet.

Planlægning og indretning

Skader i bevægeapparatet og nedslidning kan i vidt omfang forebygges, hvis arbejdet planlægges og tilrettelægges omhyggeligt. Arbejdsstedet skal indrettes, maskiner og arbejdsredskaber skal vælges, så de passer til det arbejde, der skal udføres og til den person, der skal udføre det.

Tekniske hjælpemidler

Det er ofte muligt at anvende tekniske hjælpemidler, der kan nedringe belastningerne ved løft, træk og skub. Se hvilke hjælpemidler I kan bruge på www.bygergo.dk eller tag kontakt til Byggeriets Arbejdsmiljøbus for at høre om muligheder for afprøvning, www.bam-bus.dk


Kontakt Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøafdelingen

Telefon: 72 16 00 00

Bygergo

Katalog over tekniske hjælpemidler
www.bygergo.dk