Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ny hjemmeside om lærlinge og sikkerhed

Alt for mange lærlinge kommer til skade i bygge- og anlægsbranchen. Derfor er det nødvendigt med større fokus på sikkerhed i erhvervsuddannelserne, på skoler, i praktikcentre og i praktikvirksomheder. Ny hjemmeside giver inspiration

Hjemmesiden bar-ba.dk/lærlinge henvender sig til faglærere og praktikvirksomheder inden for byggeriet og indeholder inspiration til, hvordan god sikkerhedskultur indarbejdes i undervisningen, og hvordan praktikvirksomheder kan sikre, at lærlinge får en god start på læretiden.

Se case fra murerfirmaet Bjarne Ørts og Co A/S


Knæk ulykkeskurven

Hjemmesiden er en del af lærlingeprojektet under handleplanen ”Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker”, som skal bidrage til en langsigtet og styrket forebyggende indsats i bygge- og anlægsbranchen.

Indsatsen målrettet lærlinge gennemføres i samarbejde med erhvervsskolerne og praktikcentre, der udbyder bygge- og anlægsuddannelser og med praktikvirksomheder. I perioden er der ansat to konsulenter, der skal hjælpe skolerne med at gennemføre egne initiativer og indsamle eksempler på god praksis hos skolerne og i praktikvirksomhederne – herunder hjemmeside om lærlinge.

Gå til hjemmesiden om lærlinge her

Lærlingeprojektets hovedaktiviteter

Projektet startede 1. april 2014 og sluttede december 2015. Projektets formål er at:

  • Afdække skolernes indsats og iværksætte samarbejder
  • Planlægge og gennemføre lokale indsatser i samarbejde med skolerne, herunder inddragelse af praktikvirksomhederne
  • Give konsulentbistand til skoler og praktiksteder
  • Indsamle gode eksempler og formidle dem i branchen
  • Evaluere og udarbejde afsluttende rapport for projektet (forventes afsluttet i marts 2016)

Indsatsen skal bidrage til at knække ulykkeskurven og opfylde målene i handleplanen 2013-2015 samt bidrage til regeringens og Folketingets målsætning om at reducere antallet af arbejdsulykker med 25 pct. inden udgangen af 2020.


Kontakt Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøafdelingen

Telefon: 72 16 00 00

Unge og arbejdsmiljø