Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

APV - byggeplads

På en byggesag er det oftest nødvendigt at udarbejde en APV, der beskriver de risici, der er forbundet med arbejdet på sagen.

  

Som virksomhed skal man være opmærksom på, at der på byggesager eller serviceopgaver skal udarbejdes en APV, der beskriver de sikkerhedsrisici, der er forbundet med selve arbejdet på den specifikke sag.

APV på byggesagen

Det betyder, at hvis der er særlige forhold på byggepladsen, som ikke står skrevet i virksomhedens APV, bør der formuleres en APV på sagen. De særlige forhold kan fx. fremgå af udbudsmaterialet eller af bygherrens plan.

Den sagsspecifikke APV må dog ikke forveksles med Plan for sikkerhed og sundhed (PSS). En PSS er bygherres ansvar og skal udformes, hvor der er mere end én arbejdsgiver og flere end 10 ansatte samtidig eller ved særligt farligt arbejde.

Arbejdsopgaver der er omfattet

De typiske arbejdsopgaver som fx. skal beskrives i en sags-APV er monterings af betonelementer, at nedlægge fjernvarme, at opsætte tagkonstruktioner eller at isolere lofter.

APV skal være tilgængelig

APV´en skal være tilgængelig for medarbejderne. Hvis virksomheden har udarbejdet en særskilt APV for arbejdet på byggepladsen, er det tilstrækkeligt, at denne er tilgængelig på byggepladsen. Dvs. den behøver ikke at findes i hjemmevirksomheden.

Læs mere om krav til en APV 
APV for de enkelte fag 
Arbejdstilsynets beskrivelse af en APV 

Kontakt Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøafdelingen

Telefon: 72 16 00 00