Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Arbejdsgiver og ansatte

Arbejdsgivere, arbejdsledere og ansatte har et ansvar i forhold til arbejdsmiljøet

  

Arbejdsgiver

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, ligesom arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at der føres tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Arbejdsiveren har desuden pligt til at gøre medarbejderne bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde, samt sørge for, at betingelserne for at samarbejde om sikkerhed og sundhed, primært via sikkerhedsorganisationen, er til stede.

De enkelte virksomheder på byggepladserne skal desuden instruere deres ansatte om aftaler vedrørende fællesområder og om indholdet i bygherrens plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Virksomhederne skal også orientere bygherren og koordinatoren, når de påregner at benytte underentreprenører på byggepladsen.

Arbejdsledere og ansatte

Der påhviler arbejdsledere og medarbejdere en pligt til at samarbejde om sikkerhed og sundhed.

Desuden gælder der for arbejdsleder en udvidet pligt til at medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for det område, som vedkommende leder. Bliver arbejdslederen bekendt med fejl og mangler, som kan medføre fare for ulykker eller sygdom, skal vedkommende sørge for, at faren bliver afværget.

Arbejdsmiljøorganisation på byggepladsen

På byggepladser skal der vælges en arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdsleder til en arbejdsmiljøgruppe, når der er 5 ansatte eller derover, og arbejdet har en varighed på over 14 dage.

Kontakt Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøafdelingen

Telefon: 72 16 00 00

Vejledning til entreprenør

Byggeproces.dk

byggeproces.dk kan du bl.a. læse mere om PSS og sikkerhedsmøder