Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Bygherre

Ved bygge- og anlægsprojekter hvor to eller flere arbejdsgivere er beskæftiget samtidigt, har bygherren visse forpligtelser

 

Ved større bygge- og anlægsopgaver har bygherren primært 4 opgaver:

  • Afgrænse sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne
  • Koordinere sikkerhedsarbejdet under projektering og udførelse
  • Udarbejde Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)
  • Anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet

 

Ansvar kan ikke overdrages

 

Bygherrens ansvar kan ikke overdrages til andre. Det praktiske arbejde med at udføre bygherrens forpligtigelser kan, helt eller delvist, udføres i bygherrens egen organisation eller af bygherrens udpegede rådgivere, firmaer eller personer.

Bygherres opgaver

Selvom om bygherren vælger at engagere andre til udførelse af dette arbejde, er det dog fortsat bygherrens ansvar at afgrænsning og koordinering i fællesområder, skriftlig planlægning og anmeldelse af byggepladsen sker efter bekendtgørelsens regler.

Udpegning af koordinator

Bygherren skal ved ethvert bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere forventes at være til stede samtidigt, sikre at der udpeges en eller flere personer, som opfylder kompetencekravene til en koordinator. Der skal udpeges en koordinator til projekteringsarbejdet og til bygge- og anlægsarbejdet.

Opstartsmøde og sikkerhedsrundering

Der skal afholdes opstartsmøder med de enkelte virksomheder og deres arbejdsmiljøorganisation og gennemføres sikkerhedsrunderinger mindst hver 14. dag på byggepladser.

Sikkerhedsmøder

Bygherren eller dennes koordinator er forpligtet til at afholde sikkerhedsmøder mindst hver 2. uge med fagentrepriserne på pladsen.

Medvirken til forsvarlige arbejdsforhold

Bygherren skal i øvrigt medvirke til, at arbejdsgiveren kan udføre bygge- og anlægsarbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Læs mere

I faktablad fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (BAR BA)kan I læse mere om bygherrens pligter og ansvar.

Kontakt Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøafdelingen

Telefon: 72 16 00 00

Vejledning til entreprenør

Byggeproces.dk

byggeproces.dk kan du bl.a. læse mere om PSS og sikkerhedsmøder