Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Sikkerhedskoordinator

Bygherren skal udpege en sikkerhedskoordinator på byggepladsen, til koordinering af sikkerhedsarbejdet under projekteringen og under udførelsen

  

Koordinering af de enkelte arbejdsgiveres sikkerhedsforanstaltning skal ske ved afholdelse af sikkerhedsmøder hver 14.dag og gennem personlig kontakt på byggepladsen.

Koordinators opgaver på byggepladsen

Ved alle bygge- og anlægspladser skal koordinator koordinere:

  • planlægning af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser
  • samarbejdet mellem arbejdsgiverne
  • de aktiviteter, der har til formål at beskytte de ansatte imod sundhedsrisici og forebygge ulykker
  • at arbejdsgiverne anvender de generelle forebyggelsesprincipper på en sammenhængende måde
  • at arbejdsgiverne anvender plan for sikkerhed og sundhed (PSS) samt koordinere
  • de udførende arbejdsgiveres kontrol med, at arbejdsprocesserne gennemføres efter forskrifterne

Endvidere skal koordinator:

  • ajourføre PSS, herunder organisationsplan, byggepladstegning og tidsplan, efterhånden som arbejdet på byggepladsen skrider frem
  • foretage tilpasninger i journalen, hvis der sker ændringer
  • sikre, at der kun er adgang ti byggepladsen for dem, der reelt har noget at gøre der.

Byggeleder og koordinator samtidig

Man kan godt være byggeleder og samtidig sikkerhedskoordinator, hvis man har de kvalifikationer, der bliver krævet af en koordinator. 

Krav til koordinator

Når bygherre skal udpege en koordinator, er der forskel på hvilke kvalifikationer, koordinatoren skal have.

Byggepladsens størrelse  Antal beskæftiget  Koordinator kvalifikationer 
 Små pladser 1-4  Sagkyndig viden om bygge- og anlægsområdet, herunder kendskab til byggeriets aktører 
 Mellemstore pladser 5-10  Som ved små pladser samt have den fornødne viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål for bygge - og anlægsområdet 
 Store pladser 11- og flere  Som ved små og mellemstore pladser samt praktisk erfaring i ledelse af et bygge- og anlægsarbejde. Have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer.


Dansk Byggeri udbyder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer.

Læs mere om koordinatoruddannelsen her

 

Kontakt Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøafdelingen

Telefon: 72 16 00 00

Vejledning til entreprenør

Byggeproces.dk

byggeproces.dk kan du bl.a. læse mere om PSS og sikkerhedsmøder 

Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg