Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Fællesområder på byggepladsen

I fællesområderne på byggepladserne skal arbejdsmiljøregler også overholdes

  

Fællesområder er bl.a. de områder, hvor flere arbejdsgivere og deres ansatte udfører arbejde samtidig med andre.
Det kan fx være:

  • Færdsels- og adgangsveje
  • Materialepladser
  • Affaldspladser
  • Arbejdsplatforme
  • Gangbroer og stilladser
  • Skurby
  • Konkrete arbejdsområder, hvor flere udfører arbejde samtidigt
  • Fælles velfærdsforanstaltninger (ved byggeri over 2 måneders varighed)

 

Afgrænsning i fællesområder

Inden arbejdet går i gang skal bygherren indgå aftaler med de enkelte arbejdsgivere om, hvem der etablerer, vedligeholder og fjerne sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne. Afgrænsningen af sikkerhedsforanstaltningerne bør ske allerede i udbudsmaterialet, så udgifterne til de fælles sikkerhedsforanstaltninger kan indregnes i tilbuddene.

Aftaler om sikkerhed og indretning

Bygherrens aftaler om afgrænsning bør indeholde præcise angivelser af opgavens omfang og i hvilke tidsrum forpligtelsen for sikkerhedsforanstaltningerne påhviler de enkelte arbejdsgivere. Aftalerne bør også beskrive de sikkerhedskrav som skal gives videre til en underentreprenør. Hvis der under opførelsen opstår situationer, der ikke kunne være forudset, bør ændringer i afgrænsningen aftales på et sikkerhedsmøde.


Bygherren er forpligtet til at afholde sikkerhedsmøder mindst hver 2. uge.


Kontakt Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøafdelingen

Telefon: 72 16 00 00

Vinterforanstaltninger

Har du styr på vinterforanstaltninger?

Tjekliste

Bam-bus

Har du brug for hjælp, kontakt Byggeriets Arbejdsmiljøbus