Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

De lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser

Arbejdsmiljøgruppen skal gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsmiljøgruppens medlemmer, dvs. arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsleder, skal gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Bygherres koordinator skal ligeledes have gennemført koordinatorkurset for at kunne fungere som koordinator på større byggepladser. 

Tidsfrister

Husk at arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter, at den pågældende arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder er valgt eller udpeget.

For bygherres koordinator gælder, at koordinator ikke kan fungere på byggepladsen før at vedkommende har gennemført uddannelsen.

Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen, som har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse svarende til 2 dages varighed i deres første funktionsår og 1 ½ dages varighed i hvert af de efterfølgende år.

 

Tilmelding og information


  Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse

  

Lærlingeuddannelser og arbejdsmiljø

Efterhånden er der også mange af lærlingeuddannelserne, der har lagt den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse ind på de tekniske skoler. Det gælder bl.a. tømrer, tækkemand, murer, gulvlægger, bygningsstruktør, anlægsstruktør og alu-tømrer.  

Kontakt Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøafdelingen

Telefon: 72 16 00 00