Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Forenkling af reglerne om førercertifikater

Fra d. 1. januar bliver der nemmere at finde rundt i reglerne om førercertifikater til kraner, gaffeltruck, gaffelstablere og teleskoplæssere. De ti eksisterende uddannelser bliver til syv, og færre personer bliver omfattet af kravet om kranførercertifikat.

Kranføreruddannelser
Fra den 1. januar vil der være fire lovpligtige kranføreruddannelser:

  • Kranbasis – omfatter alle typer af kraner over 8 tons/tonsmeter.
  • Mobile kraner over 8 tonsmeter – en overbygning til kranbasisuddannelsen.
  • Mobile kraner over 30 tonsmeter – en overbygning til ”Mobile kraner over 8 tonsmeter”. 
  • Tårnkraner og fast opstillede kraner over 8 tonsmeter – en overbygning til kranbasisuddannelsen.

Fremover kræves der kun uddannelse og certifikat til kraner med en tilladt belastning på over 8 tons/tonsmeter – uanset krantype. Det betyder, at færre personer vil blive omfattet af førercertifikatreglerne, noget Dansk Byggeri har arbejdet hårdt for.

De nye regler øger fokus på arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte.

Gaffeltruck og gaffelstablere
Gaffeltruck- og gaffelstableruddannelserne bevares uændret. Dog giver gaffeltruckcertifikater udstedt efter den 1. januar 2018 ikke ret til at føre teleskoplæssere.

Gaffeltruck B-certifikater, der er udstedt efter de gældende regler, vil give ret til at føre teleskoplæssere indtil den 31. december 2018, hvorefter kun Teleskoplæsser A og den nye teleskoplæsser uddannelse vil være gyldig.

Teleskoplæssere
Fremover vil der kun være én uddannelse svarende til den nuværende teleskoplæsser A-uddannelse og teleskoplæsser B-uddannelse vil udgå. Uddannelseskravet vil gælde for førere af teleskoplæssere, som har mekanisk løft af byrden placeret på gafler, eller som bruges til løft af containere i terminalområder.

Fremover vil der være krav om teleskoplæssercertifikat, når den bruges til løft af personer. Teleskoplæsser A-certifikater vil også fremover give ret til at føre teleskoplæssere med mandskabskurv.

Hvis en teleskoplæsser med løftekapacitet over 8 tonsmeter bruges til kranarbejde skal man fremover have både teleskoplæsser- og kranbasisuddannelsen.

Kranførercertifikater efter de gældende regler som supplement til teleskoplæssercertifikatet vil fortsat være gyldige til kranarbejde.

Gamle certifikater
Certifikater udstedt efter de nuværende regler vil fortsat være gældende med undtagelse som her nævnt vedrørende gaffeltruckcertifikat og teleskoplæssere, der bruges til kranarbejde.

Kontakt Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøafdelingen

Telefon: 72 16 00 00