Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Myndighed og tilsyn

Det kan ofte være vanskeligt at vide, hvordan man reagerer, når Arbejdstilsynet pludselig står på byggepladsen eller banker på døren til virksomheden

Arbejdsmiljøafdelingen i Dansk Byggeri har derfor samlet en række gode råd til jeres virksomhed. Råd, der forhåbentlig kan klæde jer bedre på til at tage dialogen med Arbejdstilsynet, når de dukker uanmeldt op. 

 

8 gode råd til virksomhederne:    

 • Bed altid Arbejdstilsynet om en forklaring på, hvorfor de kommer på besøg. Hvad er deres mål med besøget? Er det en byggepladsaktion eller detailtilsyn?
   
 • Forsøg aktivt at skab en god relation til den tilsynsførende. Dialog bygger på tillid, respekt og gensidig forståelse.
   
 • Tag kontakt til Arbejdstilsynet gerne gennem den stedlige tilsynschef, hvis et besøg har været uforståelig. Er det er gået skævt mellem den tilsynsførende og virksomheden, kan I invitere Arbejdstilsynet til at deltage på virksomhederne temadag/møder om arbejdsmiljø.
   
 • Er et påbud uforståeligt, så ring til Arbejdstilsynet og bed om en forklaring. Hvis du stadig er i tvivl eller er uenig i indholdet, så kontakt hurtigst muligt Dansk Byggeris Arbejdsmiljøafdeling, så vi kan gennemgå sagen. Vi kan hjælpe dig med at vurdere, om påbuddet lever op til bekendtgørelsens krav, og evt. hjælpe dig med at klage over påbuddet. 
   
 • Ved strakspåbud, påbud og forbud er der en 14 dages høringsfrist og 4 ugers klagefrist. Desuden skal I være opmærksomme på, at ved grove overtrædelser af Arbejdsmiljøloven, kan Arbejdstilsynet påtænke, at give jer en bøde. Her kan I risikere at bødeforlægget først bliver sendt 6-12 måneder efter at I har modtaget strakspåbud eller forbud.
   
 • Hav respekt for, at Arbejdstilsynet er myndighed og dermed ikke kan rådgive, men sæt krav til at I bliver vejledt.
   
 • Husk at Arbejdstilsynet har mulighed for at invitere bygherre, projekterende og hovedentreprenør til opstartsmøder.

 • Husk at Arbejdstilsynet skal udlevere en besøgsrapport ved tilsynets afslutning, altså inden besøget er slut - også selv om Arbejdstilsynet  ingen anmærkninger har.  

 

Kontakt Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøafdelingen

Telefon: 72 16 00 00

Loven siger...

Læs hvad der står i Arbejdsmiljøloven