Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Rådgivningspåbud

Arbejdstilsynet kan påbyde virksomheder at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Når Arbejdstilsynet udsteder et rådgivningspåbud, er virksomheden forpligtet til at henvende sig til en autoriseret arbejdsmiljørådgiver for at få råd og vejledning. Rådgiveren sætter fokus på virksomhedens sikkerhedskultur og APV, så de samme problemer ikke sker igen.

 

Rådgivningspåbud kan gives ved:

• Rådgivningspåbud om mange arbejdsmiljøproblemer

• Rådgivningspåbud til bygherrer om plan for sikkerhed og sundhed

• Undersøgelsespåbud om psykisk arbejdsmiljø

• Undersøgelsespåbud om substitution af stoffer og materialer.

Reglerne betyder også, at rådgivningspåbud om mange arbejdsmiljøproblemer (mange-påbud) kun kan tælle med én gang. Det vil sige, at påbud, som er vanskelige at løse, og som allerede har udløst et rådgivningspåbud, ikke tæller med i mange-påbud.

Læs mere i bekendtgørelsen  
Læs mere i AT-vejledning om rådgivningspåbud
Læs mere i AT-vejledning om mange-påbud


Rabatordning med Dansk Byggeris medlemmer

Dansk Byggeri har indgået en aftale med flere autoriserede arbejdsmiljørådgivere, som kan give medlemsvirksomheder rabat på ydelsen.

Læs mere under rabatordninger  

Klage over påbud

Det er muligt at klage over et rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet. Kontakt Arbejdsmiljø i Dansk Byggeri, for at få vejledning i, hvordan I skal gøre. Vær opmærksom på at der en tidsfrist for, hvornår I kan klage.  

Rådgivningspåbud på psykisk arbejdsmiljø

Får I som virksomhed et rådgivningspåbud på psykisk arbejdsmiljø vil Arbejdsmiljø i Dansk Byggeri gerne høre om det. Kontakt da afdelingen på tlf. 72 16 00 00.

Læs mere:

Læs mere i cirkulære nr. 733 om rådgivningspåbud 
Oversigt over autoriserede arbejdsmiljørådgivere 
Læs mere om arbejdsmiljørådgivere og rådgivningspåbud 

Kontakt Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøafdelingen

Telefon: 72 16 00 00

Loven siger...

Læs hvad der står i Arbejdsmiljøloven

Tilsyn

Arbejdstilsynet fører en lang række tilsyn med virksomheder.

Læs mere om AT tilsyn her

Tilsyn i tal

På Arbejdstilsynet hjemmeside kan man hente nyeste tal over arbejdsmiljøet i de forskellige brancher. 

Tilsyn i tal

Få hjælp til arbejdsmiljø

Hvad kan du bruge Arbejdsmiljøafdelingen til?Hent pjece