Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Krav til elevatorer på byggepladser

Gods- og personførende elevatorer på byggepladser skal være sikrede mod nedstyrtningsfare

Den 1. januar 2009 trådte nye regler om byggepladselevatorer i kraft. Det betyder, at alle ladesteder efter denne dato skal være forsynede med et fuldt rækværk. Endvidere skal døre på personelevatorer være sikrede, så det kun er lågen ud mod ladestedet der kan åbnes, og godselevatoren skal være udstyret med rækværk i 1 meters højde.

 

Påbud ved overtrædelse

Såfremt Arbejdstilsynet i forbindelse med et tilsynsbesøg konstaterer, at ovenstående ikke er i orden, så vil det udløse et påbud til den virksomhed, hvis ansatte anvender elevatoren, eller arbejder på stilladset tæt på ladestedet. Der vil ligeledes kunne udstedes påbud til den virksomhed, som har opstillet byggeelevatoren.

cirkulært nr. 405  

Kontakt Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøafdelingen

Telefon: 72 16 00 00