Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Anmeldelse af arbejdsulykker

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde de ulykker medarbejdere pådrager sig. Alle arbejdsulykker skal anmeldes elektronisk via EASY.

  

Ulykken skal anmeldes til Arbejdstilsynet, hvis ulykken er sket i tjenesten, og ulykken har medført sygefravær på 1 dag eller mere udover ulykkesdagen. Arbejdsulykken skal anmeldes elektronisk via indberet.virk.dk

Anmeld via EASY 

Anmeldelse skal ske senest på 9. dagen efter den ansattes første fraværsdag. Såfremt den ansatte har genoptaget arbejdet forinden, skal anmeldelsen ske på dagen for arbejdets genoptagelse.

Anmeldelse af ulykke til forsikringsselskab

En anmeldelse af en arbejdsulykke til forsikringsselskab foregår typisk ved, at arbejdsgiveren opgiver sit forsikringsselskab via den elektroniske anmeldelse af ulykken via EASY.

Dødsulykker skal anmeldes straks

Dødsulykker skal anmeldes inden 48 timer til Arbejdsskadestyrelsen, telefon 20 42 63 97.
  

Kontakt Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøafdelingen

Telefon: 72 16 00 00