Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Elektronisk anmeldelse via EASY

Fra 1. juli 2010 skal alle arbejdsulykker anmeldes elektronisk via EASY

Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet har udarbejdet et elektronisk anmeldersystem, EASY. Fra 1. juli 2010 skal alle arbejdsulykker anmeldes via EASY. Dvs. at man fra denne dato ikke længere kan anmelde via en blanket.

Hvordan tilmelder man sig EASY?

For at anmelde arbejdsskader skal virksomheden tilmelde sig til anmeldesystemet EASY. Tilmeldingen kan finde sted på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Tilmeld dig EASY
Forsikringsselskaberne har ligeledes via deres hjemmesider links til EASY. Første gang EASY anvendes, skal virksomheden bestille en pinkode, som herefter sendes til virksomhedens officielle adresse. Når pinkoden modtages, bliver virksomheden oprettet som bruger af EASY, og har derefter fri adgang til selv at oprette nye brugere. Pinkoden skal af sikkerhedshensyn være aktiveret inden for 14 dage, ellers vil den blive annulleret.

Fordele ved ordningen

Ud over fordelen ved ikke at skulle anvende de gammeldags gennemslagsblanketter ved anmeldelse af arbejdsskader, er den største fordel ved den elektroniske anmeldelse, at systemet genbruger virksomhedens stamdata.

Desuden medfører systemet, at:

 • man ikke skal bekymre sig om at sende anmeldelsen til de rigtige modtagere, det sørger systemet selv for ved hjælp af de opsatte regler
   
 • man til enhver tid kan fremsøge tidligere anmeldelser og fx udskrive dem
   
 • man kan gemme en påbegyndt anmeldelse som kladde og senere udfylde resten eller indsende den
    
 • man kan oprette og anvende skabeloner, som sikrer, at ensartede arbejdsskader bliver endnu nemmere at anmelde efterfølgende
    
 • man gennem sin egen brugeradministration kan oprette brugere og tildele dem roller, så arbejdet med at udfylde og anmelde kan fordeles mellem flere medarbejdere.

 
Hjælp til EASY

Som en hjælp til brugerne har Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen etableret en supportfunktion, der kan hjælpe med at afklare såvel tekniske som faglige spørgsmål.

EASY supporten kan kontaktes på telefon 70 80 85 60 eller via internettet.

indberet.virk.dk

Fremtidens EASY

I løbet af det kommende år vil det hovedsageligt være funktionaliteten i EASY-systemet, der videreudvikles. Det betyder blandt andet, at andre end CVR-registrerede virksomheder vil kunne tilmelde sig systemet.

Herudover kan det blandt andet nævnes, at Søfartsstyrelsen, Statens Luftfartsvæsen og Energistyrelsen vil blive inviteret til at deltage i EASY, således at virksomheder, der opererer på søen, i luften og på offshore installationer, med tiden også vil kunne anmelde ulykker elektronisk.

Hvilke tekniske krav stilles til virksomheden?

Alle data, som sendes via EASY, er af sikkerhedsmæssige hensyn krypterede. Derfor skal virksomheden, for at kunne benytte EASY, anvende Internet Explorer v. 5.5/6.0 eller Netscape i seneste eller næst-seneste version, som er sat op til at kunne acceptere cookies og SSL-kryptering (128 bit).

Der vil muligvis kunne anvendes andre browsere, men der vil ikke kunne garanteres for, at disse vil fungere korrekt.

Enkelte brugere har allerede i dag egne systemer til at registrere arbejdsskader. Disse virksomheder kan vælge at anmelde til EASY via en bagdør i form af en xml-grænseflade. Derved kan de fortsat anvende deres eget system.

Arbejdstilsynets hjemmeside 
Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside 

Kontakt Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøafdelingen

Telefon: 72 16 00 00